Szabat Rosz Chodesz Ijar, Szabat Tkuma, Szabat Tazrija-Mecora 5780

O tajemnicy narodzin człowieka i o jego duszy (נשמה תהרה) porozmawiamy w ten Szabat Tazrija-Mecora.

„Trzech partnerów uczestniczy w stworzeniu człowieka, Bóg, ojciec i matka. Ojciec daje mu biel, matka daje mu czerwień, a Bóg daje mu duszę…”(Midrasz Zohar)

כי ג’ שותפין באדם, הקב”ה ואביו ואמו, שאביו נותן הלבן שבו ואמו האדום שבו  והקב”ה נותן הנשמה
— ספר הזהר, פירוש הסולם

Kabalat Szabat 19:30 — Szacharit 10:30-11:30 — Studiowanie Parszy: 12:30.

Fragment szacharitu on-line | Fragment from our Shacharit on-line 

Jednocześnie, zwyczajem większości postępowych synagog w ten szabat czytamy haftarę z Jeszajahu 10:32-12:6 z okazji Szabat Tkuma (Szabat Odrodzenia) – szabatu wypadającego przed Jom Haatzmaut.

W niedzielę 26.04.2020 o 10:00 uroczystość wspominania ofiar Szoa – zwyczaj Kehila Ostrava.

Wszyskich, którzy chcieliby dołączyć na zoomie do modlitw i studiowania parszy z Rabin Tanyą Segal prosimy o kontakt na adres kontakt@beitkrakow.org.

Szabat Szalom i do zobaczenia!


 

We will talk about this mystery of the birth of a man and his soul (נשמה תהרה) on this Shabbat Tazria-Mecora.

„Three partners participate in the creation of man, God, father and mother. Father gives him whiteness, mother gives him red, and God gives him soul…”
(Midrash Zohar)

כי ג’ שותפין באדם, הקב”ה ואביו ואמו, שאביו נותן הלבן שבו ואמו האדום שבו  והקב”ה נותן הנשמה
— ספר הזהר, פירוש הסולם

Kabalat Shabbat 7:30pm — Shacharit 10:30-11:30 — Torah Study: 12:30

At the same time, as it is customary for most progressive synagogues, on this Shabbat we will read haftarah from Yeshayahu 10:32-12:6 to mark Shabbat Tkuma (Shabbat of Renewal) – the Shababt that falls right before Yom Haatzmaut).

On Sunday, April 26, 2020, at 10:00am, the ceremony of remembering Shoah victims – the custom of Kehil Ostrava.

Everyone who would like to join prayers and study with Rabbi Tanya Segal on Zoom, please contact kontakt@beitkrakow.org.

Shabbat Shalom and see you @Beit Kraków !

 

 

Podobne Wpisy | Related posts