„Menora, czyli…”

Szabat on-line Kraków 5-6.06.2020 – Rabbi Tanya Segal

Szanowni Państwo, polecamy uwadze krótki film z wykładu o znaczeniu Menory prowadzonego przez Rabin Tanyię Segal w poprzedni Szabat (5/6.06.2020) video zawiera też dwa fragmenty muzyczne naszej szabatowej liturgii z Psalmu 121 – Szir Lamaalot i Ahawa Raba. Jeszcze przez kilka następnych Szabatów będziemy spotykać się on-line. Kabalat Szabat 19:30-20:30, Szacharit 10:30-11:30 oraz studiowanie 12:30-13:30.
Szabat Szalom i do zobaczenia!

Dear Friends, we recommend a short video from a Torah study topic: „Menora” led by Rabbi Tanya Segal on the previous Shabbat (June 5-6, 2020) together with two fragments of music from our shabbat liturgy (Szir Lamaalot, Wehaer Eineinu). We will be meeting on-line for the next few Shabbats – Kabalat Szabat 7:30pm-8:30, Shacharit 10:30-11:30 and Torah Study 12:30-13:30.
Shabbat Shalom and see you!

Podobne Wpisy | Related posts