11 czerwca, w Noc Teatrów muzyczny spektakl w wirtuozowskim wykonaniu o muzycznych korzeniach Izraelskiego hymny Hatikwa

Nigdy Nie Kończ w Moll – 
Wirtuoz fortepianu i aktorka Marina Kantor (Praga), mistrzyni różnych gatunków muzycznych od klasycznego fortepianu przez jazz po muzykę ludową, zabierze słuchaczy w muzyczną podróż o żydowskiej melodii, która podróżowała w czasie i przestrzeni, poprzez różne kultury. „Co łączy muzykę Bedricha Smetany z dawną pieśnią żydowską (pijut) i polską pieśnią wojskową?” To zabawna i poetycka, dramatyczna, a nawet „detektywistyczna” opowieść, oparta na badaniach muzycznych o powstaniu izraelskiego hymnu narodowego „Hatikva”. Opowieść o nadziei na bycie wolnymi ludźmi we własnym kraju – myśl tak bliska serca wielu, tak aktualna w naszych czasach.
 
 
Przedstawienie muzyczne w j.angielskim, z napisami w j.polskim.
Możliwość tłumaczenia (libretto, napisy) na ukraiński i rosyjski, prosimy o wskazanie języka podczas rezerwacji.
Kontakt i rezerwacje: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl lub telefonicznie: +48 502 023 374 lub +48 506 731 697. We speak English, Polish, Russian, Hebrew…
Scena: CKŻ ul. Meiselsa 17
Wstęp nieodpłatny.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
This event was made possible through the ROI Community Grassroots Events program
 
—– ENGLISH —-
“Do not End it on a Minor Chord” – a musical performance
Piano virtuoso and actress Marina Kantor (Prague), who masters various music genres from classical piano through jazz to folk music, will take the audience on a musical journey about the Jewish melody which travelled in time and space, through different cultures. „What connects Bedrich Smetana’s music with an ancient Jewish song (piyut) or with a Polish military song?” It is a funny and poetic, dramatic and even „detective” story, based on a serious musical research, about the creation of the Israeli National Anthem „Hatikvah”. The story of a hope for being free people in their own land – so close to the heart of many, so relevant during our times.
 
Musical performance in English, with subtitles in Polish.
Possibility of translation (libretto, subtitles) into Ukrainian and Russian, please indicate the language when booking.
Stage: Center for Jewish Culture, ul. Meiselsa 17
The admission is free.
The project is co-financed by the City of Krakow.
This event was made possible through the ROI Community Grassroots Events program

 

Podobne Wpisy | Related posts