72. Rocznica Likwidacji Getta Warszawszkiego | 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Liquidation

 
Na podstawie wiersza Wislawy Szymborskiej „Jeszcze”