jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

Nowy kurs na słodki i dobry nowy rok | A new course for a sweet and good new year

[english below]

jidisz far onhejbers |  ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

jidysz dla początkujących  | yiddish for beginners

Jidysz_afisz1Poznaj język Żydów polskich. Otwórz drzwi do kultury i cywilizacji jednej z największych niegdyś społeczności żydowskich na świecie (do końca XVIII wieku, 9/10 Żydów na świecie mieszkało w Polsce i większość z nich mówiła po żydowsku). 

Od października startuje najnowszy kurs pod auspicjami Beit Kraków – jidysz dla początkujących. Zajęcia poprowadzi native speaker języka jidysz, absolwent Uniwersytetów w Cambridge (Modern Languages) oraz w Londynie (Hebrew Literature and Jewish History), doświadczony lektor języka jidysz – Baruch Smerin.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o g. 19.30 przy ul. Dajwór 14/16.
Zapisy i informacjekontakt@beitkrakow.org | www.beitkrakow.org
Pierwsze zajęcia (bezpłatne): 12.10.2015, g. 19.30 (prosimy o potwierdzenie obecności)
Opłata za kurs: 20 zł za lekcję lub 180 zł za 12 zajęć 
(kurs będzie podzielony na 3 semestry: Paź-Gru, Sty-Mar, Kwi-Cze; po 12 zajęć każdy)
Możliwe także zniżki dla studentów i seniorów, prosimy o kontakt na kontakt@beitkrakow.org
Prosimy o zgłoszenia do 5 października 2015

Uwaga: dla członków Beit Kraków mamy specjalną cenę za kurs. Informacje można uzyskać w biurze. Osoby, które już zgłosiły się na kurs otrzymają ją bezpośrednio od prowadzącego. 

stripped-bar-01.jpg

Learn the language of the Polish Jews. Open the door to the culture and civilization of one of the once largest Jewish communities in the world (until the end of the 18th century, 9 of 10 Jews in the world lived in Poland and most of them spoke Yiddish).  

In October we are launching a new course under the auspices of Beit Krakow  – Yiddish for beginners. The classes will be led by a native Yiddish speaker, graduate of University of Cambridge (Modern Languages) and Londynie (Hebrew Literature and Jewish History) and experienced language teacher – Baruch Smerin.

The classes will take place on Mondays at 7.30 p.m. at Dajwór 14/16.
Information and registration: kontakt@beitkrakow.org | www.beitkrakow.org
First class (free of charge): 12.10.2015, at 7.30 p.m. (please confirm your place)
Course fee: 20 zł per class or 180 zł for 12 classes 
(the course will run for three terms: Oct-Dec, Jan-Mar, Apr-Jun; 12 classes each)
Concessions are available also for students and seniors, please contact us at office@beiktrakow.pl
Registrations until October 5, 2015

there is a discount available for Beit Krakow members. Please ask our office for additional information or if you have signed up already, you will receive an email from the lecturer. 

Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

05.07.2013, g. 20.30, Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Tanya Segal (vocals, guitar) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) in English, Polish and Hebrew
Admission: 10 PLN (concession)/20 PLN (regular)

Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta‐rabin w Polsce.

Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

Festiwal: TAJEMNICE MOJEJ BABCI [Teatr Midraszowy] | MYSTERIES OF MYGRANDMA [Midrash Theatre]

05.07.2013, godz. 17.00,  Żydowskie Muzeum Galicja, ul.Dajwór 18. Organizator: Beit Krakow

Występują: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: Wojciech Pieczka (akordeon). W języku polskim(z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

Starring: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: Wojciech Pieczka (accordion). In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)

Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 zł (regular)

 

W ostatnich latach w Polsce, wielu młodych ludzi odkrywa swoje żydowskie korzenie. Spektakl „Tajemnice Mojej Babci”, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na
prawdziwych historiach o poszukiwaniu tożsamości, fragmentach Księgi Zoharu oraz interakcji z wystawą „Śladami pamięci” (Żydowskie Muzeum Galicja).
Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko‐żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień.

In recent years in Poland, many young adults have discovered their own Jewish roots. The play “Mysteries of My Grandma”, directed by Rabbi Tanya Segal, is based on true stories
about the search for identity, incorporating fragments from the Book of Zohar and interacting with the exhibition “Traces of Memory” of the Galicia Jewish Museum.
Two actresses – two identities belonging to the same person, each trying to deal with the complexity of a Polish‐Jewish reality that flows from their memories.

MEGILAT POLIN [Teatr Muzyczny] | MEGILAT POLIN [Musical Theatre]

04.07.2013, godz. 21.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul.Dajwór 18.Organizator: Beit Kraków

The Midrash Ensemble Chadash (cymbały, fujary, darbuka, psalterium, saksofony,  instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe , tradycyjne instrumenty środkowo wschodnie, tradycyjne zmirot oraz ekstensywne techniki wokalne) pod batutą Michała Pal’ko. W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

With The Midrash Ensemble Chadash (cimbalon, flutes, darbukah, saxophones, string instruments, wind instruments, key instruments, traditional Middle Eastern instruments, zmirot, extensive voice techniques) under the direction of Michal Pal’ko. In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)

Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 PLN (regular)

Współczesne spojrzenie na doświadczenie Polskich Żydów, ich historię przetrwania i odnowy społeczności żydowskiej w Polsce. Najnowsza realizacja Teatru Midraszowego, w

reżyserii Tanyi Segal, to multidyscyplinarny spektakl współtworzony przez młodych artystów związanych z lokalną, twórczą społecznością żydowską Beit Kraków. Symboliczne przedstawienie teatralne zakorzenione w oryginalnych, współczesnych interpretacjach fragmentów Tory oraz Pięciu Megilot (tj. Megilat Ester, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Treny Jeremiasza, Kohelet) stawia pytanie o rolę koncepcji odkupienia w odniesieniu do historii społeczności żydowskiej w Polsce. Oryginalną oprawę muzyczną przedstawienia, skomponowaną przez Michała Pal’ko, zrealizuje zespół The Midrash Ensemble Chadash.

A contemporary view ofthe experience of Polish Jews, their history of survival and the renewal of the Jewish community in Poland. The latest production of the Midrash Theatre, directed by Tanya Segal, is a multidisciplinary performance co‐created by young artists, connected with the local creative Jewish Community – Beit Kraków. A symbolic theatrical performance, rooted in modern, original interpretations of the Torah and the Five Megillot (i.e. Megilat Esther, Song of Songs, Book of Ruth, Lamentations and Kohelet) poses the question of the role of  “redemption” in reference to the history of the Jewish community in Poland. Original music created by Michal Pal’ko will be performed by the Midrash Ensemble Chadash.

Festiwal: KUCHNIA MIDRASZOWA [Warsztaty kulinarne] | MIDRASH KITCHEN [Culinary workshop]

03.07.2013, godz. 14.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul.Dajwór 18.Organizator: Beit Krakow

Bilety: 10 zł (ulgowe)/20 zł (normalne)
Tickets: 10 PLN(concession)/20 PLN(regular)

Jak współczesna kobieta radzi sobie ze stereotypem, że jej miejsce jest w kuchni i że nic jej do interpretowania świętych ksiąg? Oczywiście kreatywnie!
Zapraszamy na autorskie warsztaty Diny Banachiewicz, w których będziemy mieli okazję zgłębić, a następnie zinterpretować za pomocą wypieków jedną z parsz Tory.

How does amodern woman handle the stereotype that her place is in the kitchen and that she should not attempt to interpret the holy scripture? Creatively, of course!
In this original workshop by Dina Banachiewicz, we will have the opportunity to read and then creatively interpret one of the Torah portions through baked goods.