Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
17-04-2009 (Piątek | Friday), g. 18:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! | Everyone is welcome!

Podobne Wpisy | Related posts