Seder Pesachowy w Krakowie / Seder Pesach in Krakow


Seder Pesachowy w Krakowie | Seder Pesach in Krakow

08-04-2009 (Środa | Wednesday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja

Zapraszamy na uroczystą kolację Sederową, czytanie Hagady, tradycyjną macę oraz wspólne śpiewanie z Rabin Tanya Segal.

We invite you to a festive Seder meal, reading of the Haggada, traditional matza and songs with Rabbi Tanya Segal.

Rozpocznij Pesach z BeitKraków! | Begin your Pesach with Beit Krakow!


Bilety do nabycia w Muzeum Galicja  do 6 marca | Tickets may be purchased in Galicia Jewish Museum until April 6th


Informacje i rezerwacje: 0604 404 943, 0516 395 302
kontakt@beitkrakow.org, www.beitkrakow.org

 Podobne Wpisy | Related posts