W tym tygodniu (12-18 kwietnia) | This week (12-18 April)…

Szawua tow!

[English below]

W tym tygodniu zapraszamy na kolejny wykład Rabin Tanji z cyklu Żydowski Mistycyzm.

W najbliższy Szabat dołączą do nas uczestnicy Marszu Tolerancji. Zapraszamy na dyskusję na temat pluralizmu i postrzegania „Innego” w sytuacjach socjalnych. W tym tygodniu wyjątkowo Kabalat Szabat rozpoczniemy o 18.00.

Jak co tydzień zapraszamy na Hawdalę na Meiselsa. Od najbliższej soboty pożegnanie Szabatu będziemy rozpoczynać o 20.00. |

 

This week we invite you to the third lecture of Rabbi Tanya in the Jewish Mysticism series.

On Shabbat we will be joined by participants in the March of Tolerance. We invite you to take part in a discussion about pluralism and the perception of the „Other” in social situations. Please note that we will start Kabbalat Shabbat at 6pm.

Like every week we invite you to a Havdalah on Meiselsa. Starting this week Havdalah will be at 8pm.Podobne Wpisy | Related posts