Wykład „Żydowski Mistycyzm” | Lecture „Jewish Mysticism”


Żydowski Mistycyzm: „Sziur Koma” – Antropomorficzny obraz Boga we wczesnych tekstach mistyków | Jewish Mysticism: „Shiur Coma” –  The Anthropomorphic Description of God in Early Mystical Texts
15-04-2009 (Środa | Wednesday), g. 17, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Zapraszamy na kolejny wykład Rabin Tanji Segal z serii Wprowadzenie do Żydowskiego Mistycyzmu, Kabały i elementów teatralnych w midraszach z Księgi Blasku. Wykłady odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca o 17.00 w Muzeum Galicja.

Rabin Tanja Segal z Izraela, posiadająca specjalistyczne wykształcenie z dziedziny teatralnych elementów w midraszach z Księgi Blasku, poprowadzi kurs na temat narodzin mistycznej świadomości w tradycji żydowskiej i jej dziejów. W trakcie wykładów będą omawiane konkretne teksty począwszy od pierwszych tekstów mistycznych, poprzez Kabałę aż do Księgi Blasku. Przybliżone zostaną również sylwetki znanych Kabalistów oraz ich wkładu w świat mistyki.  |

Come to the third lecture of Rabbi Tanya in the An Introduction to Jewish Mysticism, Kabbalah, and the Theatrical Elements of Midrashim in the Book of Zohar series.

The lectures take place every third Wednesday in Galicia Jewish Museum.

Rabbi Tanya Segal, a Rabbi from Israel with a unique education in the theatrical elements of the Book of Zohar, will be teaching a course dealing with the birth of the mystical consciousness and its historical development. The course will focus on specific texts from early mysticism through Kabbalistic texts and the text of the Book of Zohar. The course will also deal with different Kabbalists and their contributions to the world of mysticism.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703


Podobne Wpisy | Related posts