Przygotowanie do Konwersji | Conversion Program

Od 14 września 2009 rusza kurs przygotowujący do konwersji prowadzony przez Rabin Tanję Segal. Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia: 1. Święta żydowskie, 2. Historia Żydów, 3. Żydowska teologia, 4. Podstawy języka hebrajskiego, 5. Żydowska liturgia, 6. Tradycja żydowska, 7. Żydowskia literatura religijna: TaNaCh (Biblia Żydowska), Miszna, Talmud, Midrasze 8. Filozofia żydowska 9. Żydowski Mistycyzm 10. Kultura żydowska Uczestnicy będą ponadto potrafili wykazać się zrozumieniem elementów i rytuałów związanych z cyklem życia, świątami i ich obrzędami, a także zorganizować i utrzymać prawdziwy żydowski dom. Niezwykle ważne będzie zaangażowanie kandydatów do…

Read More

W tym tygodniu | This week

Szabat  w Galicji | Shabbat in Galicja 07-08-2009 (Piątek | Wednesday ), g. 19:00, Żydowskie Muzuem Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. W tym tygodniu zapraszamy również na pyszną kolację przygotowaną przez członków naszej społeczności. | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. This week join us also for…

Read More