Rosz Chodesz | Rosh Chodesh

Rosz Chodesz | Rosh Chodesh
17-10-2009 | 29 Tiszrei 5770 (Sobota | Saturday), g. 20:00, ul. Meiselsa 4

Korzystając z okazji, że z mieszkania Rabin Tanyi jest niepowtarzalny widok na księżyc chcieliśmy zainaugurować nowy program Beit Kraków: Spotkania w Rosz Chodesz. Rosz Chodesz jest świętem inaugurującym nowy miesiąc żydowski, który nastaje wraz z nowym księżycem. Jednocześnie jest to dzień, w którym kobiety tradycyjnie mają wolne od pracy. W tym tygodniu po Hawdali powitamy Cheszwan krótką lekcją na temat jego znaczenia w naszej tradycji. |

Taking advantage of the fact that there is an exceptional view of the moon from Rabbi Tanya’s apartment, we want to inaugurate a new program of Beit Krakow: The Rosh Chodesh Meetings. Rosh Chodesh is a holiday to celebrate the new month coming with the new-born moon. It is also a holiday when women are exempt from work. This week we will welcome Cheshvan after Havdalah with the study of the meaning of this month in our tradition.

Jews_Praying_in_Moonlight

Żydzi modlący się przy świetle księżyca. XIX wieczny drzeworyt, publikowany w polskim czasopiśmie ilustrowanym „Kłosy”

Jews praying in moonlight. XIXth century woodengraving, published in Polish illustrated weekly „Kłosy”

Podobne Wpisy | Related posts