Szabat w Galicji | Shabbat in Galicja

Szabat  w Galicji | Shabbat in Galicja
16-10-2009 (Piątek | Friday ), g. 19:00, Żydowskie Muzuem Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts