Postępowy Seder Pesachowy (wykład) | Reform Seder Pesach (lecture)

25-02-2010 (Czwartek | Thursday), Instytut Liturgiczny, ul. Szujskiego 4, g. 16:45

Rabin Tanya Segal wygłosi wykład na temat znaczenia Święta Pesach, które będziemy swiętować już za miesiąc. Wykład odbędzie się z inicjatywy Instytutu Liturgicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków, a szczególnie uczestników kursu Wprowadzenie do Judaizmu do udziału w zajęciach. |

Rabbi Tanya Segal will lead a lecture about the meaning of Pesach, which we will celebrate in little more than a month. The lecture will take place upon the invitation of the Liturgical Institute in Krakow. All our members and friends are welcome to take part in the class, in particular the participants of the Introduction to Judaism course.

Podobne Wpisy | Related posts