Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

19-03-2009 (Piątek | Friday),  g. 19.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. W tym tygodniu na Szabat dołączy do nas grupa studentów ze specjalnego programu Holocaust Studies organizowanego przez Centrum Dialogu w Oświęcimu oraz grupa licealistów z Częstochowy.  |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. This week we will be hosting a group of students from a special Holocaust Studies program organized by a Centre for Dialogue in Oświęcim and a group of high-school students from Częstochowa.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts