Midrash Lab #1: Megilat Ester

20.03.2011 (NIEDZIELA | SUNDAY), 18:00-22:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18  [MIDRASZ LAB]

Teatr Midraszowy Beit Kraków zaprasza wszystkich (a szczególnie artystów) zainteresowanych  twórczym interpretowaniem kanonicznych tekstów żydowskich do udziału w projekcie Midrasz Lab. Podczas organizowanych „Laboratoriów sztuki” podejmiemy próbę stworzenia współczesnych midraszy w oparciu o różne dyscypliny sztuki (teatr, muzykę, grafikę, scenografię, film, fotografię…)
Pierwsze spotkanie – o sensie i znaczeniu Księgi Estery oraz jej głównej bohaterce – to improwizacje Mileny Kartowskiej (aktorki i wokalistki z Francji), oparte o techniki teatralne Jerzego Grotowskiego i Eugenio Barby.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

Beit Krakow’s Midrash Theatre invites artists who are interested to create modern art interpretations of the classical Jewish texts. We will attempt to create a modern midrash based on the interaction with various disciplines of art (drama, music, graphics, scenography, film, photography…)
The first Midrash Lab session – the art interpretations regarding the meaning of the Book of Esther and its main character – will include improvisations by Milena Kartowski (actress/singer from France) in techniques of Jerzy Grotowski and Eugenio Barba.

The project will be realized thanks to the support of the L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel.

Podobne Wpisy | Related posts