Purim w Beit Kraków | Purim in Beit Kraków

19.03.2011 (SOBOTA | SATURDAY) [PURIM]
18:00-20:30
Galeria Shalom, ul. Józefa 16
20:30-…. 
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
Wspólne czytanie Megili rozpoczniemy po Hawdali w Galerii Shalom.

Następnie świętowanie będziemy kontynuować w Żydowskim Muzeum Galicja, gdzie Milena Kartowski opowie i zaśpiewa o historii rozwoju tradycji Purim Spielu.

Prosimy zabrać ze sobą wygodne buty (do tańczenia), uszy Hamana (kto potrafi) oraz taką ilość trunków, by móc wypełnić nakaz Rabinów (W Purim należy pić tyle, aż nie będzie się w stanie rozróżnić zdania: „Przeklęty jest Haman” od zdania: „Błogosławiony jest Mordechaj”).Uwaga: Tym, którzy jeszcze nie przygotowali sobie specjalnie wymyślnych strojów, przypominamy, że ciągle istnieje możliwość przebrania się za kogoś, kim było się przed przystąpieniem do Beit Kraków.

We will study the Megila together after Havdalah in the Shalom Gallery.

Next we will continue the celebration in the Galicja Jewish Museum, where Milena Kartowski will tell us and sing about the history of the development of the tradition of Purim Spiels.

Please bring with you comfortable shoes (suitable for dancing), Hamantashen (if you can) and enough beverages, in order to fulfill the Rabbinical order (A person is obligated to drink on Purim until he can no longer distinguish between „cursed is Haman” and „blessed is Mordachai”).

Please note: to those who have not yet prepared special elaborate costumes, we would like to remind, that there is still a possibility to dress as someone who you once were, before coming to Beit Krakow.

Podobne Wpisy | Related posts