Sztuka jako element budowania społeczności | Creative Community Building

[Wykład po polsku | lecture in Polish] 6.11.2011 [niedziela] g. 9.15 – 10.30, Sala Alabastrowa Prowadzi: Magda Koralewska Żaden naród nie może funkcjonować bez kultury, dla Żydów w diasporze kultura – obok religii – jest jednym z wręcz kluczowych elementów strategii przetrwania i rozwoju. Przyjmując to założenie członkowie Beit Kraków, usiłują podejmować nieustanny dialog – prowadzony przy pomocy narzędzia, którym są różne dyscypliny sztuki – z szeroko rozumianą tradycją. Poprzez wszelkie dostępne formy przekazu, starają się nie tylko promować tradycyjne wartości, ale i dostosowywać je do wymogów otaczającego świata. Podczas spotkania zostaną…

Read More

Sztuka a Halacha | Art and Halacha

[Wykład po polsku | lecture in Polish] 5.11.2011 [sobota], g. 15.15 – 16.30, Sala Marmurowa Prowadzi: Rabin Tanya Segal Czego brakuje w sztuce, z punktu widzenia Halachy? Podczas wykładu zostanie omówione podejście prawa żydowskiego do sztuki oraz jej miejsce we współczesnym Midraszu. What is missing in the Art, from the point of view of Halacha? During the lecture Rabbi Tanya will talk about the approach of the Jewish law to art and the place of art in the modern Midrash. RABIN TANYA SEGAL | RABBI TANYA SEGAL Pierwsza w Polsce na…

Read More

Grafika XIX wieku w prasie polskiej. Unikatowość judaików w drzeworytach Aleksandra Gierymskiego. | The XIXth-century prints in the Polish press. The uniqueness of Judaica of Alexander Gierymski

[Wykład po polsku | lecture in Polish] 5.11.2011 [sobota] g. 10.30 – 11.40, Sala Marmurowa Prowadzi: Damian Neć – omówienie najpopularniejszych technik graficznych XIX wieku; – omówienie historii „Tygodnika Ilustrowanego” oraz „Kłosów”; – omówienie twórczości Aleksandra Gierymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł drzeworytniczych i ich funkcji reportażowych; – wskazówki przy rozpoznawaniu judaików w dziełach drzeworytniczych, na koniec wykładu ćwiczenia z rozpoznawania judaików; – cała lekcja prowadzona przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej zawierającej omawiane dzieła; Po przeprowadzonej lekcji słuchacze będą operować podstawowymi terminami dotyczącymi technik graficznych, poznają wizualnie wybrane dzieła sztuki drzeworytniczej oraz będą potrafili rozpoznać dzieło o…

Read More

Przyszłość przeszłości | Future of the past

[Wykład po angielsku | lecture in English] 5.11.2011 [sobota] g. 9.15 – 10.30, Sala Kominkowa Prowadzi: Uve Von Seltmann Gabriela, której dziadek zginął w Auschwitz oraz Uwe, którego dziadek był SS-manem, w Polsce pracują nad przeszłością swoich rodzin w myśl sentencji Hermana Hessego „Wszystko powraca, co nie zostało przecierpiane i co nie zostało wyjaśnione do końca”. Podczas swojego wystąpienia, razem z żoną Gabrielą von Seltmann przybliżą słuchaczom proces, którego efektem końcowym jest nowopowstała książka Uwe. Opowiedzą o trudnej umiejętności dialogu z własną historią rodzinną oraz odkrywaniu swojej żydowskiej tożsamości. Gabriela, whose grandfather…

Read More

Gwiazda Dawida | Magen

[Warsztat po polsku |workshop in Polish] 4.11.2011 [piątek] g. 21.00 – 22.30, Sala Kominkowa Prowadzi Gabriela Von Seltmann Na warsztatach będzie można się nauczyć jak samemu w pomysłowy i oryginalny sposób skonstruować-zmontować gwiazdę Dawida z materiałów budowlanych takich jak drut, siatka, śruby, elementy plastikowe. During the workshop the participants will learn how to creatively and originally put together a Magen David from basic construction elements, such as wire, chicken net, screws and various plastic elements. GABRIELA VON SELTMANN Artystka plastyk określa swoje prace jako instalacje przestrzenne. Autorka najczęściej wykonuje je z materiałów metalowych, takich jak…

Read More