Przyszłość przeszłości | Future of the past

[Wykład po angielsku | lecture in English]
5.11.2011 [sobota] g. 9.15 – 10.30, Sala Kominkowa
Prowadzi: Uve Von Seltmann

Gabriela, której dziadek zginął w Auschwitz oraz Uwe, którego dziadek był SS-manem, w Polsce pracują nad przeszłością swoich rodzin w myśl sentencji Hermana Hessego „Wszystko powraca, co nie zostało przecierpiane i co nie zostało wyjaśnione do końca”. Podczas swojego wystąpienia, razem z żoną Gabrielą von Seltmann przybliżą słuchaczom proces, którego efektem końcowym jest nowopowstała książka Uwe. Opowiedzą o trudnej umiejętności dialogu z własną historią rodzinną oraz odkrywaniu swojej żydowskiej tożsamości.

Gabriela, whose grandfather perished in Auschwitz and Uve, whose grandfather was an SS officer, work together to understand the past of their families in accordance with the words of Herman Hesse „Everything returns, which has not been suffered through, which has not been explained to the end”. During his presentation, together with his wife Gabriela von Seltman, Uwe will relate the process, which led to writing his latest book. They will talk about the difficult ability of dialogue with their own family history and about discovering their Jewish identity.

UVE VON SELTMANN

Niemiecki niezależny dziennikarz, redaktor naczelny między innymi tygodnika „ Sonntag” , autor książek reportaży i artykułów z Austrii, Polski, Ukrainy, Rosji. Artykuły publikował między innymi w Spiegelu, Juedische Allgemeine. Kierownik wypraw naukowych na Ukrainę ( głównie Lwów, Czerniowce, Drohobycz ) śladami pisarzy tworzących w jidysz. W 2004 r. opublikował książkę „Milczą sprawcy, mówią wnuki” opisuje w niej śledztwo ,które przeprowadził w poszukiwaniu informacji o swoim dziadku SS-manie, który popełnił samobójstwo w 1945 roku. Obecnie mieszka w Polsce i właśnie ukończył książkę analizującą przekaz i pamięć w pokoleniach powojennych po stronie sprawców i ofiar, która będzie wydana na początku 2012 w Niemczech i w Polsce przez wydawnictwo PWN.

German freelance author and publicist, former editor-in-chief of the „Sonntag” weekly. Author of books and articles from Austria, Poland, Ukraine and Russia, which were published, among others, in Jüdische Allgmeine and Spiegel-Online. Director of academic expeditions to Ukraine (mainly to Lemberg, Tschernowitz and Drohobycz) tracing the Yiddish-writing authors. In 2004 published his first book „If the perpetrators will not speak, their grandchildren will”, in which he describes and investigation he undertook searching for information about his grandfather – an SS officer, who committed suicide in 1945. Currently he lives in Krakow, where he has just finished writing his latest book analyzing the memory of post-war generations of the perpetrators and their victims. The book will be published in 2012 in Germany and in Poland.

Podobne Wpisy | Related posts