Grafika XIX wieku w prasie polskiej. Unikatowość judaików w drzeworytach Aleksandra Gierymskiego. | The XIXth-century prints in the Polish press. The uniqueness of Judaica of Alexander Gierymski

[Wykład po polsku | lecture in Polish]
5.11.2011 [sobota] g. 10.30 – 11.40, Sala Marmurowa
Prowadzi: Damian Neć

– omówienie najpopularniejszych technik graficznych XIX wieku;

– omówienie historii „Tygodnika Ilustrowanego” oraz „Kłosów”;

– omówienie twórczości Aleksandra Gierymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł drzeworytniczych i ich funkcji reportażowych;

– wskazówki przy rozpoznawaniu judaików w dziełach drzeworytniczych, na koniec wykładu ćwiczenia z rozpoznawania judaików;

– cała lekcja prowadzona przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej zawierającej omawiane dzieła;

Po przeprowadzonej lekcji słuchacze będą operować podstawowymi terminami dotyczącymi technik graficznych, poznają wizualnie wybrane dzieła sztuki drzeworytniczej oraz będą potrafili rozpoznać dzieło o tematyce żydowskiej.

– The most popular graphic techniques in the XIXth century;

– The history of the Illustrated Journals;

– The artwork of Aleksander Gierymski, with particular focus on their reportage-like function;

– Various examples of artwork shown in the multimedia presentation;

After the presentation the audience will be able to comfortably use the basic terminology connected with graphic techniques, will have seen selected artwork of Aleksander Gierymski in wood engravings and will be able to discern betwen Jewish and non-Jewish subjects in art.

DAMIAN NEĆ

Laureat I miejsca Konkursu Historia i Kultura Żydów Polskich organizowanego przez Fundację Shalom (2008) następnie Laureat Wyróżnienia w tym samym konkursie (2010). Od 2011 roku współpracuje z Fundacją Żyd Niemalowany przy organizacji cyklu wystaw XIXw drzeworytów sztorcowych o tematyce żydowskiej. Uczestnik Programu „Mosty Społeczne”, który był organizowany przez Biuro Pełnomocniczki ds. Edukacji i Kultury Landu Brandenburgii (2008), Prelegent podczas Zjazdu Przedstawicieli Gmin Żydowskich terenów Brandenburgii, woj. Lubuskiego oraz Pomorskiego w Poczdamie (2009). Interesuje się historią Shoah, szeroko pojętymi stereotypami dotyczącymi mniejszości wyznaniowych i narodowych w Polsce oraz odradzającym się życiem żydowskim w powojennej Polsce. Student II roku Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

The laureate of the first prize in the History and Culture of Polish Jews Contest organized by the Shalom Foundation (2008) and another prize in the same contest in 2010. Since 2011 cooperates with the Jew Non-Painted Foundation, which organizes a series of exhibits and publications of the XIXth century wood enrgavings. Participant of the „Social Bridges” project,organized by the Education and Culture Department of Brandenburg (2008), lecturer during the convention of the Jewish Communities from the German-Polish border in Potsdam Germany (2009). His interests include the history of Shoah, various stereotypes concerning the religious and ethnic minorities in Poland and the renewal of Jewish Life in Poland. Second-year student of the Jewish Studies Department at the Jagiellonian University.

Podobne Wpisy | Related posts