Sztuka a Halacha | Art and Halacha

[Wykład po polsku | lecture in Polish]
5.11.2011 [sobota], g. 15.15 – 16.30, Sala Marmurowa
Prowadzi: Rabin Tanya Segal

Czego brakuje w sztuce, z punktu widzenia Halachy? Podczas wykładu zostanie omówione podejście prawa żydowskiego do sztuki oraz jej miejsce we współczesnym Midraszu.

What is missing in the Art, from the point of view of Halacha? During the lecture Rabbi Tanya will talk about the approach of the Jewish law to art and the place of art in the modern Midrash.

RABIN TANYA SEGAL | RABBI TANYA SEGAL

Pierwsza w Polsce na stałe pracująca kobieta-rabin. Ordynację rabinacką otrzymała w roku 2007, w Hebrew Union College w Jerozolimie. Od 2009 roku jest przewodnikiem duchowym Postępowej Społeczności Żydowskiej Beit Kraków.

Dysponuje ponadto – jako absolwentka Akademii Teatralnej w Moskwie oraz Uniwersytetu w Tel-Awiwie – kwalifikacjami reżysera teatralnego i ma za sobą już spore doświadczenie w tej dziedzinie.

Jest twórcą koncepcji Teatru Midraszowego, od trzech lat działającego przy Beit Kraków; pod jej kierownictwem merytorycznym artystycznym podejmowane są próby egzegezy – poprzez język sztuki – klasycznych teksów żydowskich.

First full-time woman rabbi in Poland. Received her smicha in 2007 from the Hebrew Union College in Jerusalem. Since 2009 she is the spiritual leader of the Beit Krakow community.

As the graduate of the Moscow Theatre Academy and the Tel-Aviv university, she moreover has credentials in theatre directing and quite a bit of experience in the area.

Podobne Wpisy | Related posts