Hachnasat Sefer Tora | Powitanie naszego pierwszego zwoju Tory | We will receive our first Torah scroll

 [For English please see below]

Chcemy podzielić się radością tej wyjątkowej chwili, gdy Beit
Kraków, żydowska społeczność postępowa, przyjmie swój pierwszy
zwój Tory od Beth Shalom, kongregacji reformowanej z Mediolanu.
Połączmy dumę z naszego dziedzictwa z nadzieją na przyszłość.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI


[asection title=”5 października (Piątek) 2012″]

G. 17.45, ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA, uL. DAJWÓR 18

Zbierzemy się w sali głównej Żydowskiego Muzeum Galicja – które jest naszym domem od prawie czterech lat – by powitać gości i członków kongregacji Beth Shalom z Mediolanu, którzy ofiarują zwój Tory społeczności Beit Kraków. Następnie zabierzemy ze sobą zwój na uroczysty obchód Kazimierza.

G. 18.45, WYSOKA SYNAGOGA, UL. JÓZEFA 38

Powitamy zwój Tory, a wraz z nim Szabat muzycznym nabożeństwem pod przewodnictwem rabin Tanyi Segal i przy akompaniamencie zespołu Mojše Band.

[ZMIANA | CHANGE] G. 20.30, CHEDER CAFE, UL. JÓZEFA 36

Kidusz i oneg uczcimy w Cafe Cheder.

[asection_end][asection title=”6 października (Sobota) 2012″]

G. 10.00, WYSOKA SYNAGOGA, UL. JÓZEFA 38

Podczas szacharitu będziemy czytać z nowo powitanego zwoju i wzniesiemy kidusz.

 [ZMIANA | CHANGE] G. 19.00, ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA, uL. DAJWÓR 18

Uroczystość Hawdali (pożegnania Szabatu) połączona koncertem zespołu Mojše Band, który specjalizuje się w interpretacji średniowiecznych pieśni żydowskich na rozmaite współczesne gatunki muzyki. Tego wieczoru zespół przypomni znane ballady w języku Jidysz, które zabrzmią na nowo na dzisiejszym Kazimierzu. W koncercie weźmie udział rabin Tanya Segal, która przypomni także piosenki z czasów swojej pracy w Teatrze Żydowskim w Moskwie.

[asection_end][accordion_end]

Więcej informacji: kontakt@beitkrakow.org

ENGLISH

With pride in our heritage and hope for the future we invite you to share
our joy at this very special time for Beit Krakow Jewish Progressive
Community of Krakow as we celebrate receiving our first Torah Scroll
from Beth Shalom, Reform Jewish Congregation of Milan.

SCHEDULE OF FESTIVITIES


[asection title=”October 5th 2012 (Friday)”]

5.45 PM, GALICIA JEWISH MUSEUM, UL. DAJWÓR 18

We will gather in the Main Hall of the Galicia Jewish Museum, a home of Beit Kraków for almost four years, to welcome guests and the members of the Beth Shalom community from Milan, who will be donating a Torah Scroll to Beit Kraków. We will then march together with the scroll through Kazimierz.

7.00 PM, HIGH SYNAGOGUE, UL. JÓZEFA 38

We will receive the Torah Scroll and celebrate Shabbat with a musical service led by Rabbi Tanya Segal with the participation of the Mojše Band

[ZMIANA | CHANGE ] 8.30 PM, CHEDER CAFE, UL. JÓZEFA 36

We will go to Cheder Cafe for Kiddush and Oneg.

[asection_end][asection title=”October 6th 2012 (Saturday)”]

10.00 AM, HIGH SYNAGOGUE, UL. JÓZEFA 38

Shacharit with reading from the new Scroll, followed by Kiddush.

[ZMIANA | CHANGE ] 7.00 PM, GALICIA JEWISH MUSEUM, UL. DAJWÓR 18

Havdala ceremony (parting with Shabbat) and a concert by the Mojše Band, which specializes in re-interpreting medieval Jewish songs to various modern musical genres. On this night the band will remind us of some of the most famous yiddish ballads, which will sound anew in today’s Kazimierz. The pefromance will feature Rabbi Tanya Segal, who will recall some of the songs from the time she worked in the Moscow Yiddish Theatre.

[asection_end][accordion_end]

More information: kontakt@beitkrakow.org

Podobne Wpisy | Related posts