Relacja w Kronice z 150-lecia | TV report from the 150th years of Temple celebration

Relacje można obejrzeć na http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/15-xii-2012-godz-2145/9445855 – start na 6 minut 38 sekund

The reportage can be viewed at http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/15-xii-2012-godz-2145/9445855 – starting at 6 mins 38 seconds

Podobne Wpisy | Related posts