postępowa konwersja w Krakowie | porgressive conversion in Kraków

Kurs konwersji pozwala uczestnikom opanować podstawy wiedzy na temat Judaizmu. Na program składają się cztery podstawowe rodzaje zajęć: kurs “Wstępu do Judaizmu” w postaci lekcji, uczestnictwo w świętach oraz życiu społeczności, studiowanie Tory oraz nauka podstaw języka hebrajskiego.Więcej informacji na naszej stronie www: https://www.beitkrakow.org/konwersja/

wstęp do Judaizmu – pierwsze spotkanie | 
introduction to Judaism – first meeting

22 stycznia 2014 (środa) g. 18.00 | January 22nd (Wednesday) 6.00 p.m.
będzie ogłoszone | will be announced

Podobne Wpisy | Related posts