Purim 5774 w Beit Kraków | Purim 5774 at Beit Kraków

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Purim do Beit Kraków, gdzie przy pomocy przypisanych na ten dzień procentów, będziemy wspólnie zgłębiać skomplikowaną wymowę Purim. Przedtem jednak Szabat Zachor oraz spotkanie z Martą, Gabi, Uve i Esterą (naszą własną, nie tą z Megili), którzy opowiedzą nam o swoich doświadczeniach na seminarium Beutel, w duchu brania odpowiedzialności za siebie i za swoją społeczność.
Do zobaczenia w Beit Kraków!

***
This coming Saturday we hope you will join us for Purim, where with the help of recommended selection of beverages for the day, we will explore the complex meaning of the holiday. Before that however Shabbat Zachor and a meeting with Marta, Gabi, Uve and Estera (our own Estera), who will tell us about their experience at the Beutel seminar, in the spirit of taking responsibility for one’s community and one’s actions.
See you at Beit Krakow!

najbliższe wydarzenia | upcoming events stripped-bar-02.jpg
Szabat Zachor | Shabbat Zachor
14 marca 2014 (piątek) g. 19.00 | March 14th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
Szachrit | Shacharit
15 marca (sobota) g. 10.00 | March 15th (Saturday) 10.00 a.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)
 
Purim | Purim
15 marca 2014 (sobota) g. 18.00 | March 15th (Saturday) 6.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
18.00 | 7 p.m.  
Estera, Marta, Uwe i Gabi opowiedzą nam o pobycie na Beutel Seminar w Izraelu |
Estera, Marta, Uwe and Gabi will relate their Beutel Seminar experience

19.00 | 7 p.m.  
Hawdala | Havdalah

19.30 | 7.30 p.m.  
Czytanie Megili | Megilah reading

20.30 | 8.30 p.m.  
Purimspiel

9.00 | 9 p.m.  
Impreza | Party
 

Purimspiel w wykonaniu dzieci | Purimspiel by kids

Wspólny projekt Żydowskiego Muzeum Galicia, Beit Kraków i Krakowskiej szkoły podstawowej |
A project co-created by the Jewish Galicia Museum, Beit Krakow and a primary school in Krakow

16 marca 2014 (niedziela) g. 14.30 | March 16th (Sunday) 2.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 

Podobne Wpisy | Related posts