nadchodzące wydarzenia: Szabat, Beit Din, Wykłady | upcoming events: Shabbat, Beit Din, Lectures

szalom!

stripped-bar-01.jpg

[english below]

Od początku istnienia Beit Kraków wielokrotnie przekonaliśmy się, że nie ma przypadków. Ale rzadko było to tak wyraźne jak teraz.

Już za dwa tygodnie będziemy świętować Szawuot, wspominając nadanie Tory zborowi Izraela. Tora została tym samym przyjęta na dwóch poziomach: zbiorowym (jako zgromadzenie) ale także indywidualnym (akceptując osobisty obowiązek wypełniania micwot). O tym indywidualnym aspekcie mówi także księga Rut, którą tradycyjnie czytamy przy okazji Szawuot.

Księga Rut jest jednocześnie jedną z najbardziej znanych w naszej tradycji opowieści o wyborze przystąpienia do Narodu Israel. Nie jest więc przypadkiem, że w najbliższym tygodniu w Krakowie zbierze się Europejski Beit Din. Jego przewodniczącą, a zarazem pierwszą kobietę Rabin w Wielkiej Brytanii – Rabin Jackie Tabick – powitamy w Beit Kraków już na najbliższym Szabacie.   

Szawuot różni się od pozostałych świąt żydowskich tym, że nie są z nim związane konkretne micwot. Nie jest więc także przypadkiem, że juz w sobotę, Rabin Tabick wygłosiwykład o świadomym wyborze micwot w naszym codziennym życiu. Wszystkich, którzy chcieliby zabrać udział w dyskusji, a także zadać pytania odnośnie konwersji zapraszamy w sobotę do JCC na wykład i hawdalę.

Pod znakiem przyjmowania micwot upłynie nam też Szabat tuż po Szawuot, gdy wraz z  rodziną Zackiego nasza społeczność będzie świętować kolejne wyjątkowe wydarzenie. A mianowicie pierwszą bar micwę w Beit Krakow, a zarazem pierwszą od dziesiątek lat reformowaną bar micwę w Południowej Polsce (a i prawdopodobnie również pierwszą od dziesiątek lat bar micwę mieszkańca Krakowa). Także i to wydarzenie jest rezultatem niezliczonej ilości „przypadków”, ale o tym już w następnym newsletterze…

….a tymczasem do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shalom!
stripped-bar-01.jpg

Since the inception of Beit Krakow, we have been proven many times that there is no such thing as a coincidence. But rarely was it as visible as these days.

In two weeks we will celebrate Shavuot, which commemorates the giving of the Torah to the nation of Israel assembled. Torah was thus accepted on two levels: the collective (as a community) and the individual (accepting the personal responsibility for observing the mitzvot). The latter is also the subject of the Book of Ruth, which we read traditionally on Shavuot.

The Book of Ruth is also one of the best known traditional readings that speaks about choosing to join Am Israel. It this therefore no coincidence that the European Beit Din will gather in Krakow at the end of this week. The convener of the Beit Din – Rabbi Jackie Tabick, who also happens to be the first woman Rabbi in the UK – will be our special guest this coming Shabbat.

Shavuot is unlike other Jewish holidays, in that it has no prescribed mitzvot. It is therefore also not a coincidence that on Saturday Rabbi Tabick will give a lecture about the conscious choice of miztvot entitled: „How do we choose which mitzvot to observe?”

Last but not least, accepting the mitzvot will also be the leitmotif of the Shabbat following Shavuot, when together with Zackie’s family, our community will celebrate another unique event. Namely the first Bar Mitzvah in our community, and at the same time the first reform Bar Mitzvah in Southern Poland for decades (and likely also the first in decades bar mitzvah of a Krakow citizen). Also this amazing blessing is a result of many „coincidences”, but that will be the subject of the next newsletter…

…and in the meantime see you at Beit Kraków!
 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

wstęp do Judaizmu | introduction to Judaism
22 maja 2014 (czwartek) g. 18.30 | May 22nd (Thursday) 6.30 p.m.
ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4
 
 
szabat w Galicji | shabbat in Galicia
23 maja 2014 (piątek) g. 19.30 | May 23rd (Friday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul.Dajwór 14) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 14)
 
W trakcie Szabatu nasz gość Rabin Jackie Tabick opowie nam co zmieniło się przez 39 lat odkąd została pierwszą kobietą-rabinem w UK. (Oprócz niewątpliwie fascynującej opowieści Rabin Tabick może my i nasza pierwsza kobieta Rabin w Polsce będziemy lepiej wiedzieć czego się spodziewać).

During the service Rabbi Jackie Tabick will share with us what’s changed in the Jewish world for women rabbis in the 39 years since Rabbi Jackie became Britain’s first woman rabbi.  (In addition to an undoubtedly fascinating journey, perhaps we will be able to also anticipate better what is in stock for us and our first woman-rabbi in Poland)

szacharit | shacharit
24 maja 2014 (sobota) g. 10.30 | May 24th (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone | will be announced
 
 
[wykład + hawdala]: „Jak wybieramy których micwot przestrzegać?” | 
[lecture & havdalah]: „How do we choose which mitzvot to observe?”
24 maja 2014 (sobota) g. 19.00 | May 24th (Saturday) 7.00 p.m.
JCC (ul. Miodowa 24) | JCC (Miodowa st. 24)
 
Wspólne studiowanie tekstów źródłowych i dyskusja na temat Objawienia oraz Micwot w kontekście zbliżającego się święta Szawuot.
 
Po wykładzie Rabin Jackie Tabick, wysłuchamy wykładu Rabina Moszego Blooma (z Gminy Warszawskiej) o Mykwie (przypadek??). Wykład Rabina Blooma pt. „Czytość, nieczystość i mykwa” („Tum’a, Tahara i łaźnia rytualna”) rozpocznie sie o 20.00. Natomiast po wykładach natomiast zapraszamy na wspólną Hawdalę.
 
 
A fun way to approach the serious topics of Revelation and Mitzvot through source texts, in the lead up to Shavuot. 
 
After Rabbi Jackie Tabick’s lecture, we will listen to a lecture by Rabbi Moshe Bloom (from the Warsaw Gmina) about the mykveh (coincidence??). Rabbi Bloom’s lecture entitled „Purity, impurity and Mikveh” („Tum’a, Tahara and ritual bath”) will start at 8pm. Afterwards altogether we will bid farewell to Shabbat with a Havdalah ceremony.
 
 

Rabin Jackie Tabick  otrzymała smichę (tj. święcenia rabinackie) w Leo Baeck College w roku 1975, jako pierwsza kobieta w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat piastowała pulpit rabinacki w West London Synagogue a następnie w North West Surrey Synagogue w Weybridge. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Europejskiego Beit Dinu postępowego. Aktywnie zaangażowana w dialog międzywyznaniowy jest współ-Przewodniczącą Światowego Kongresu Wyznaniowego. Żona Rabina Larry’ego, z którym ma trójkę dzieci, a 10 miesięcy temu została także szczęśliwą babcią. W kwietniu 2014 obroniła doktorat, na temat Rezultatów Reformowanej Konwersji na Judaizm w UK w latach 1952-2002. 

Rabbi Jackie Tabick received semicha from Leo Baeck College in 1975, the first British woman to do so. She went on to work  for many years at West London Synagogue and then at North West Surrey Synagogue in Weybridge. She is now the convenor of the British and European Progressive Beit Din. In addition, she is very involved in Interfaith work being co-President of the World Congress of Faiths. She is married oi a Rabbi, Larry, and they have three adult children and 10 months ago became a grandmother. She just received her PhD a couple of weeks ago. The subject of her thesis was the Outcomes of conversion to Judaism through the Reform Movement for Judaism 1952 to 2002

 
polecamy u innych
recommended elsewhere
 
wykład: „Wyzwolenie Jerozolimy podczas Wojny Sześciodniowe’ | 
lecure: „The Liberation of Jerusalem in the Six Day War”
26 maja 2014 (poniedzialek) g. 18.30 | May 26th (Monday) 6.30 p.m.
JCC (ul. Miodowa 24) | JCC (Miodowa st. 24)
 
Polecamy „Wyzwolenie Jerozolimy podczas Wojny Sześciodniowej”  wykład Rabina Gila Nativa, sierżanta 55. brygady komandosów, obrońców Jerozolimy
 
We recommend „The Liberation of Jerusalem in the Six Day War”
Lecture by Rabbi Gil Nativ, Sgt. 55th paratrooper brigade, Liberators of Jerusalem

Podobne Wpisy | Related posts