Szawuot, Bar Micwa, Noc Synagog | Shavuot, Bar Mitzvah, Night of Synagogues

[english below]
 
Najbliższe dni w Beit Kraków, obfitujące w wydarzenia i błogosławieństwa, ponownie przeplata wiele tematów przewodnich, jak choćby przyjmowanie micwot, otrzymanie Tory czy przesiadywanie nocą w Synagogach.
 
Na początek już we wtorek o 21:30 rozpoczniemy tradycyjnie nocne studiowanie z okazji święta Szawuot – Tikkun Lejl Szawuot, którą rozpoczniemy w Galerii Shalom. Będziemy kontynuować wiele rozpoczętyc zaganień o micwot, prawach halachy i odbędziemy tradycyjny nocny spacer po Kazimierzu.
 
W piątek na Kabalat Szabat oficjalnie jako społeczność powitamy w Beit Kraków sześcioro nowych członków Domu Izraela. Wiemy, że ich droga i praca dopiero się zaczyna i  że będą dawać dowód swojego oddania Beit Izrael, przyjmując odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość odradzającego się żydowskiego życia w Polsce.
 
Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Rabin Jackie Tabick i Europejskiemu Beit Dinowi za tak wspaniałą współpracę w ubiegłym tygodniu. Dziękujemy także Jonathanowi Ornsteinowi (i całemu zespołowi JCC) oraz Joachimowi Russkowi (z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie) za to, że godnie i troskliwie przyjęli naszych Europejskich gości.
 
Tak wspaniale rozpoczęty Szabat będziemy kontynuować na sobotnim nabożeństwie porannym, kiedy Zach zostanie wezwany do Tory, jako Bar Micwa. Jest to dla nas wyjątkowo radosny dzień, nie tylko dlatego że jesteśmy niezwykle dumni z Zach’a, a także dlatego i będzie to pierwsza Bar Micwa Beit Kraków, a także pierwsza od pokoleń postępowa Bar Micwa mieszkającego na stałę w Krakowie chłopca.
 
(Przy okazji przypominamy wszystkim osobom chcącym dzielić tę wspaniałą chwilę z nami i z rodziną Zacha o konieczności przesłania zgłoszeń na kontakt@beitkrakow.org. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i dużą liczbę gości, brak zgłoszenia może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w nabożeństwie).
 
7atnite2014Logo_110Pożegnawszy Szabat, udamy się na nocne zwierdzanie synagog w ramach corocznej Krakowskiej Nocy Synagog 7@nite, podczas której nasza społeczność zainstnieje m.in. otwarciem wystawy współczesnego plakatu żydowskiego o godz. 23.15 w Żydowskim Muzeum Galcja oraz wykładem Rabin Tanyi w JCC o g. 00.30

 Szczegóły w kalendarzu.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

—————ContemporaryPoster

The upcoming days in Beit Kraków, abundant in various events and blessings, are interwoven yet again with many underlying themes, such as: taking upon oneself the mitzvot, receiving the Torah oraz nightly visits in Synagogues.

First and foremost to celebrate Shavuot we wish to invite you to traditional nightly studying Tikkun Leyl Shavuot which we will start in Galeria Shalom on Tuesday at 9.30 pm. We will continue with many of our discussions about mitzvot, halachot, listen to musical lesson „Havdalah – Women’s Time”, study the Zohar and go for our traditional walk around Kazimierz by night.

On Friday, during Kabbalat Shabbat we will officiallywelcome in Beit Kraków, six new members of Beit Israel. We know that their path and their work is only beginning and that they will continue to prove their commitment to the Jewish people by accepting the responsibility for the presence and the future of the Jewish revival in Poland.

This feels like a good opportunity also to thank Rabbi Jackie Tabick and the European Beit Din for such good cooperation last week. Big thanks also to Jonathan Ornstein (and the whole JCC staff) and Joachim Russek(from the Center of Jewish Culture in Krakow) for hosting our European guests with dignity and care.

We will continue such well commenced Shabbat with a very special morning service, during which Zach will be called to the Toarh as Bar Mitzvah. It is an incredibly special moment for us, as with great joy and pride we share this moment with Zach’s family, which also happens to be the first Bar Mitzvah of Beit Krakow and a first progressive Bar Mitzvah of a local citizen for generations.

(And if you would like to be part of this event please make sure you let us know at kontakt@beitkrakow.org. Due to many expected guests and limited space we require all interested parties to make prior reservations.)

Last but not least, having said farewell to Shabbat, we will go out into the night as part of the annual 7@nite, Night of Synagogues, during which Beit Krakow has also prepared a few events, such as the opening of our contemporary poster exhibit in the Galicia Jewish Museum at 11.15 pm and Rabbi Tanya’s lecture in the JCC at 00.30. Details in our calendar!

See you in Beit Kraków! 

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

Podobne Wpisy | Related posts