Jamim Noraim 5775 w Beit Kraków | Yamim Noraim 5775 at Beit Kraków

szabat szalom!

 
W ciągu 40 dni (począwszy od Rosz Chodesz Elul i skończywszy na Jom Kipur) robimy duchowy bilans swojego życia, swoich osiągnięć i porażek w minionym roku, relacji z ludzmi, wkładu w społeczność/społeczeństwo. Naprawa, zmiana, rozwój duchowy, uświadomienie sobie i przezwyciężenie swoich słabości, przyznanie się do błędów – to trudne, niekiedy bolesne i powodujące dyskomfort oczekiwania, jakie stawiają przed nami nadchodząceWielkie Święta. Łatwo jest zbagatelizować te kwestie, odwrócić się od trudnych pytań, których wolimy sobie nie zadawać. Ale nasz wysiłek i bolesne zmagania z samym sobą dają szansę na nowe początki, nowe realizacje, inspiracje, motywacje, otwierają przed nami nowe drogi i uwalniają potencjał na lepszy rok i lepszą przyszłość. Jak zwykle wszystko sprowadza się do wyboru. Podjęcia wyzwania, mimo trudu i dyskomfortu. I choć to, do której Księgi zostaniemy zapisani na Nowy Rok, nie zależy od nas, możemy mieć swój udział w tej decyzji. Tak więc życząc głębokiego, pięknego i szczęśliwego Nowego Roku 5775 jednocześnie zapraszamy do ciężkiej, wspólnej duchowej pracy podczas Yamim Noraim ku dobrym zmianom w naszym życiu.

Rozpoczynamy już dziś Szabatem parszat „Nicawim- WaJelech” – siódmym z szabatot hanechama, oraz jutrzejszymi Hawdalą/Erew Slichot, kiedy pożegnamy ostatni Szabat roku 5774 i zgodnie z Aszkenazyjską tradycją rozpoczniemy okres odmawiania slichot przed Rosz Haszana.

Prosimy także o zgłaszanie rezerwacji na Seder Rosz HaSzana, który odbędzie się – zgodnie z kolei z naszą Beit Krakowską tradycją – w naszym ulubionym Cafe Młynektuż po Taszlichu. Siódmy rok naszych wspólnych duchowych doświadczeń, silnych więzi i przyjaźni rozpoczniemy pysznym jedzeniem, noworocznymi błogosławieństwami i rodzinną atmosferą, które w Młynku mamy jak w banku. Na zgłoszenia czekamy pod adresemkontakt@beitkrakow.org czekamy do wtorku 23.09 (cena kolacji 40 zl dla członków, studentów i seniorów oraz 50 zł dla pozostałych). 

Szana Towa i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shabbat shalom !

 
In the 40 days (beginning at Rosz Chodesz Elul and concluding in Yom Kippur) we take stock of our lives, our successes and failures throughout the year, our relationships with people, our contribution to the community, as individuals and as members of the Jewish people. Repair, change, spiritual growth, realizing and overcoming ones weaknesses, admitting to faults – are difficult, painful and uncomfortable expectations we are faced with on High Holidays. It is easy to dismiss them, turn away from difficult questions we would rather not ask ourselves. But our efforts and painful struggles on the other hand open up possibilities for new beginnings, for rejuvenation, illumination, inspiration; they unlock our potential to a better year and a better future. Again it is all about our choice. Accepting the challenge, despite the discomfort. Though it is not up to us to decide which Book we will be written in for the new year, we can influence that decision. So with wishes for a meaningful, wonderful New Year 5775 we invite you to do hard work and concerted spiritual effort during Yamim Noraim towards good changes in our lives. 

And we begin tonight with Shabbat parshat Nitzaavim-VaYelekh the seventh shabbat of consolation, followed byHavdalah/Erev Slichot tomorrow, when we will say farewell to the last Shabbat of the year 5774 and – according to the Ashkenazy tradition – begin the period of saying slichot before Rosh Hashana.

Please also make sure to let us know if you will join us for our Rosh Hashana Seder – according, in turn, to our Beit Krakow tradition – in our favourite Cafe Młynek, which we will hold after Tashlich. We look forward to beginning our 7th year of deep spiritual experiences, friendships and growth with delicious food, new year blessings and family atmosphere. Please send us an email by September 23rd to kontakt@beitkrakow.org to make your reservation (cost of the meal is 40 pln for members, students and seniors and 50 pln for others). 

Shana Tovah and see you at Beit Kraków!

 
 

szabat w galicji | shabbat in galicia

20 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 20th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

hawdala i erew selichot havdalah and erev selichot

21 września 2014 (sobota) g. 19.00 | August 21st (Saturday) 7.00 p.m.
Massolit Books & Cafe (ul. Felicjanek 4) | Massolit Books & Cafe (Felicjaneg St. 4)

erew rosz ha’szana erev rosh ha’shanah

24 września 2014 (środa) g. 19.00 | September 24th (Wednesday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit rosz ha’szana shacharit rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 10.00 | September 25th (Thrusday) 10.00 a.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

taszlich tashlich

25 września 2014 (czwartek) g. 18.00 | September 25th (Thrusday) 6.00 p.m.
 ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4

seder rosz ha’szana seder rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 19.00 | September 25th (Thrusday) 7.00 p.m.
Cafe Młynek, Plac Wolnica 7

Cena Kolacji: 40zł (ulgowy/członkowie) 50zł (pozostali)

szabat szuwa shabbat shuvah

26 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 26th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

27 września 2014 (sobota) g. 10.30 | September 27th (Saturday) 10.30 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced

Kol Nidre Kol Nidre

3 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 3rd (Friday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

4 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 4th (Saturday) 10.30 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

izkor & neila  izkor & neila

4 października 2014 (sobota) g. 18.00 | October 4th (Saturday) 6.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

Podobne Wpisy | Related posts