14.09 Europejskiego Dzień Kultury Żydowskiej | European Day of Jewish Culture

Szabat szalom!

stripped-bar-01.jpg

Serdecznie zapraszamy na najbliższy Szabat, oraz rozmaite wydarzenia edukacyjne, za naszą sprawą lub z naszym udziałem. W najbliższym mięsiącu będą to zajęcia ze Wstępu do Judaizmu oraz kobiecy panel dyskusyjny z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej. W przyszłym  miesiącu wydarzenia w ramach konferencjiJewish Journeys w Krakowie. A w międzyczasie, przed i po: Święta, Święta, Święta. O wszystkich szczegółach informujemy poniżej lub poinformujemy Was w najbliższym czasie.

Wszystkich tych, którzy planują rozpocząć lub doszlifować swoją umiejętność gry na szofarze prosimy o zgłaszanie się do Rabin Tanyi.

Do zobaczenia w Beit Kraków!
 

shabbat shalom!
stripped-bar-01.jpg

Join us for the upcoming Shabbat service and various educational events, we have prepared or are a part of. This month they include the Intro to Judaism classes and a Female Discussion Panel as part of the European Day of Jewish Culture. Next month various events as part of the Jewish Journeys conference in Krakow. And in the meantime, before and after: Chagim, Chagim, Chagim. We will keep you informed about all the details and this and subsequent newsletters.

For those who would like to start learning or master their shofar skills please contact Rabbi Tanya in the next days.

See you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
12 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 12 (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
Szacharit | Szacharit
13 września 2014 (sobota) g. 9.00 | September 13 (Saturday) 9.00 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced
 
 
Europejski Dzień Kultury Żydowskiej: Kobiety w judaizmie | 
European Day of Jewish Culture: Women in Judaism
14 września 2014 (niedziela) g. 16.00 | September 14th (Sunday) 4.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
Panel dyskusyjny Być Żydówką we współczesnym Krakowie.
z udziałem rabin Tanyi Segal
 
Z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Kobiety w Judaizmie” Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zaprosiło przedstawicielki Krakowskiej społeczności żydowskiej, by opowiedziały o wyzwaniach i trudnościach, ale także o pozytywnych aspektach bycia Żydówką we współczesnym Krakowie.  
 
Wstęp wolny
więcej: www.galiciajewishmuseum.org

***

Panel discussion To Be a Jewish Woman in Modern Krakow
with Rabbi Tanya Segal 

On the European Day of Jewish Culture, this year titled Women in Judaism, representatives of the local Jewish community have been invited by the Galicia Jewish Museum to talk about the challenges and difficulties, but also the positive aspects of being a Jewish woman in modern Krakow.

Free Admission
More:  www.galiciajewishmuseum.org

Podobne Wpisy | Related posts