Simchat Tora 5775 w Beit Kraków | Simchat Torah 5775 at Beit Krakow

Zapraszamy na święto Simchat Tora w najbliższą środę, kiedy to radośnie oprowadzimy nasz zwój Tory po Kazimierzu, odwiedzając każdą synagogę. A w czwartek i w piątek spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar pod hasłem „Jewish Journeys”, organizowanej w najbliższym tygodniu w Krakowie.

Chag Sameach!

Join us for Simchat Torah this coming Wednesday, as we joyously walk our scroll around all Krakow’s synagogues. And on Thursday and Friday we will have an opportunity to spend time with the participants of the upcoming Tamar conference, taking place in Krakow, entitled „Jewish Journeys”.

Chag Sameach!

 

Simchat Tora Simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 18.30 | October 15th (Wednesday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Obchód po Kazimierzu rozpoczniemy i zakończymy w Żydowskim Muzeum GalicjaOur joyous walk around Kazimierz will start and end in Galicia Jewish Museum
 

Koncert Zespołu Mojše Band – w ramach konferencji Tamar 
Concert of Mojše Band – during Tamar conference

16 października 2014 (czwartek) g. 21.15 | October 16th (Thursday) 9.15 p.m.
Wilga Hotel (ul.  Przedwiośnie 16) | Wilga Hotel (Przedwiośnie 18. St.)
 

 

szabat w galicji | shabbat in galicia

 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Podczas Kabalat Szabat spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar | The participants of the upcoming Tamar conference will join us for Kabalat Shabbat this week


szacharit shacharit

18 Pażdziernika 2014 (sobota) g. 10.30 | October 18st (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone | will be announced

Podobne Wpisy | Related posts