Wystawa „Dibrot” | Exhibition „Dibrot”

imageWystawa „Dibrot” 

26.06 – 1.07 2015, Galeria „Trzecie Oko”, ul. Bocheńska 5

Prezentacja 29 czerwca (poniedzialek), g. 18.00
Galeria „Trzecie Oko”, ul. Bocheńska 5

29 czerwca zapraszamy na wernisaż wystawy zatytułowanej Dibrot.

Zobaczymy instalację artystyczną składającą się z serii obrazów oraz literackich komentarzy, będących współczesną interpretacją Aseret HaDibrot, czyli Dziesięciu Wypowiedzeń.

Hebrajskie słowo ‘dibrot’ (dalet-bet-resz) dosłownie oznacza ‘wypowiedzenia’ i zazwyczaj używa się tego słowa właśnie na określenie dziesięciu wypowiedzeń, czyli dziesięciu przykazań.

Wystawa jest wynikiem współpracy polsko-kanadyjskiej dwójki twórców działających w obszarze sztuki żydowskiej: Agi Nowak, artystki zajmującej się malarstwem i scenografią oraz Jonathana Garfinkel’a, uznanego kanadyjskiego poety i pisarza.

 Czym jest przykazanie? Skąd przychodzi? Czy to głos Boga, czy pieśń nas samych? Czy to echo naszej matki i ojca, rabina i społeczności, najlepszego przyjaciela i kochanka, wbijające w nas, co my uważamy za dobre lub złe? Czy jest obiektywny moralny imperatyw, który został wyszyty w materii wszechświata? Gdzie przykazania się zaczynają, a kiedy się kończą?Dibrot jest zgłębianiem tych pytań. Jest medytacją na Synaju i na rogu ulicy. Jest spotkaniem pomiędzy poetą i malarką, w miejscu, gdzie słowo się kończy, a obraz zaczyna.  

Instalacja Dibrot powstaje w ramach projektu Midrasz Lab 3, zakładającego realizację Laboratoriów Sztuki w oparciu o sesje edukacyjne, podczas których uczestnicy studiują klasyczne teksty żydowskie i wchodzą z nimi w twórczą interakcję. Poprzez dogłębny proces edukacyjny, młodzi artyści żydowscy oraz uczestnicy projektu tworzą nowatorskie midrasze artystyczne w rozmaitych dziedzinach sztuki, będące współczesnym dialogiem z tradycyjnym tekstem.

Pincus

Projekt jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

więcej o projekcie Midrasz Lab >>

Polski/Angielski
Wstęp wolny
Organizator: Beit Kraków

——-

“Dibrot” Exhibition

26.06 – 1.07 2015, Galeria „Trzecie Oko”, Bocheńska Street 5

Presentaton evening  June 29th (Monday), 6 p.m.
Galeria „Trzecie Oko”, Bocheńska Street 5

Dibrot, is derived from the Hebrew root Dalet-Beth-Resh meaning a word or articulation. Therefore Aseret ha-Dibrot, translated as Ten Commandments, is in fact Ten Statements, Declarations. Polish-Canadian collaboration between two young, albeit accomplished artists working in the realm of Jewish art, resulted in an innovative work of interpretation of Aseret ha-Dibrot, through words and images. The installation, co-authored by painter and set designer Aga Nowak with poet and writer Jonathan Garfinkel.

 

What is a commandment? From where does it come? Is it the voice of God or the song of ourselves? Is it the echo of our mother and father, rabbi and society, best friend and lover, embedding in us what we think of as right or wrong? Is there an objective moral imperative that exists, sewn into the fabric of the universe? Where do the commandments begin, and when do they end? Dibrot is an exploration of these questions. It is a meditation on Sinai and the street corner. It is an encounter between poet and painter, at the place where the word ends and the image begins.

The Dibrot artistic installation is being realized as the  first (promotional) step of the Midrash Lab 3, the third edition  of the Midrash Lab project.. Midrasz Lab is a series of creative Jewish Art Laboratories and educational sessions aimed at increasing Jewish literacy, while inspiring creativity. An innovative approach embedded in the process provides young Jewish artists and creative individuals with in-depth knowledge of Jewish sources, while inprining a creative and active interation with them via various disciplines.

Pincus

The project is realized by Beit Krakow with the generous support of The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

more about Midrash Lab project >>

Polski/Angielski
Wstęp wolny
Organizator: Beit Kraków

Polish/English
Free
Organized by: Beit Krakow

Podobne Wpisy | Related posts