Beit Krakow News – Podziękowania, Wiadomości, Nadchodzące Wydarzenia | Thanks, News and Upcoming Events

[Pobierz „Beti Kraków News! 4.11.2016” jako PDF | Download „Beit Kraków News! 4.11.2016” as PDF]

 
header_marches_newsletter
 
Zarezerwuj czas |  Keep the dates 
Envision Symposium 21-27.11.2016 (w Krakowie: 25-27.11.2016) 
wizyta studyjna delegatów społeczności z UK i Białorusi | study visit of delegates from UK and Belarussian Communities
 
 
[english below]

Szabat Szalom!
stripped-bar-01.jpg

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Starej Synagogi – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, że w tak trudnym dla naszej społeczności czasie, okazali nam wielką życzliwość i pomoc!

Dziękujemy za użyczenie nam na czas Rosz Haszana i Jom Kipur tych niezwykłych, jeszcze do niedawna liturgicznych przestrzeni Starej Synagogi oraz dawnego Beit Hamidrasz – obecnego Centrum Kultury Żydowskiej. Dziękujemy za ogromny szacunek, miłość, wrażliwość, jaką obdarzane są oba te miejsca; za to, z jaką troską zostały odbudowane, zachowane, pielęgnowane.

unnamed-13Dziękujemy, że w niezwykle ważnym czasie, jakim jest Jamim Noraim, mogliśmy usłyszeć, jak dźwięk naszych modlitw splata się z głosami, które – uśpione w murach wielowiekowej tradycji – ożywają, by włączyć się w cykl Nowego Roku i Wielkiego Przebłagania, Pojednania, Wybaczenia.


Serdecznie pozdrawiamy naszą zaprzyjaźnioną społeczność Krnova
, z którą mieliśmy przyjemność spędzić Simchat Tora!

***

unnamed-15Czas Wielkich Świąt zdominowany był także w Polsce przez trudne problemy społeczne. Braliśmy udział w debacie i protestach #czarnyprotest przeciwko ograniczeniu wolności obywatelskich kobiet w tym prawa do decydowania o własnym ciele. Zapraszamy do oglądniecia krótkiego filmu/teledysku do muzyki Marii Peszek w reżyserii naszej członkini Agnes Frankel.

Zobacz film >>

Pragniemy w tym miejscu wyrazić nasze głębokie uznanie dla wszystkich kobiet (i wspierających ich mężczyzn), którzy doprowadzili do tak ogromnego sukcesu #czarnegoprotestu. Wiemy, że dla wielu z was to była pierwsza w życiu taka działalność społeczno-polityczna. I choć dla nas to symboliczne „przebudzenie” – przypadające na czas Chagim nie wydaje się przypadkowe – było niemniej jednak jest niezwykle inspirujące i chcemy powiedzieć Kol HaKavod dla tej nowej jakości kobiecego przywódctwa w Polsce. Oby z każdym dniem rósł w siłę.

unnamed-16Kol HaKawod chcemy też powiedziec organizacji Naszot HaKotel (Women of The Wall) oraz wszystkim kobietom, mężczyznom, reformowanym, konserwatywnym czy ortodoksyjnym, którzy przemaszerowali ze Zwojami Tory na głowny plac pod Kotel, domagając się równego do niej dostępu dla wszystkich. Wygląda na to, że właśnie nadchodzi Czas Kobiet i czas wielkich reform inicjowanych przez kobiety. zobacz film >>

Chodesz Tow i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

 

Shabbat Shalom !
stripped-bar-01.jpg

We would like to thank from the bottom of our hearts to the Directors of the Old Synagogue – Historical Museum of the City of Krakow and the Judaica Foundation – Center for Jewish Culture in Krakow and their employees, for their helping hand and support in such a difficult time for our community.

Thank you for making available to us those exceptional spaces of the Old Synagogue and the former Beit Midrash for Rosh HaShanah and Yom Kippur. We greatly appreciate the respect, love and sensitivity with which these places are cared for and with which they have been restored, maintained and preserved. 
We are grateful that during this important time of Yamim Noraim we could listen and hear how the sound of our prayers intertwines with the voices that lay dormant in those olden walls to softly awaken and join into the cycle of New Year, Atonement and Forgiveness.

We also want to send our regards to our sister community in Krnov, with whom we spent Simchat Torah. 

***

The time of High Holidays has also been a time of black protests #blackprotest against the barbaric attempts of our goverment to restricts women’s rights – human rights in Poland. We participated in those marches and debates and would like to share a music video, inspired by the protests and directed by our member, Agnes Frankel. 

watch video >>

We would like to take this opportunity express our deep appreciation and admiration to all women (and men on their side) who have organized the protests – most of whom took part in such activities for the first time in their lives. For us this symbolic awakening during the High Holidays – though does not seem accidental – is nevertheless incredibly inspiring and we want to say Kol HaKavod to this new quality of women’s leadership in Poland. May it grow from strength to strenght.

Kol HaKavod also to the Women of The Wall, women and men, Reform and Conservative, secular and Orthodox, who marched with the Sifrei Torah to the central platform, demanding their right to enter the Western Wall. It seems the time for Great Reforms initiated by women has only just begun! read more >>

Chodesz Tov and see you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/beitkrakow

 

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events
stripped-bar-02.jpg

 

Kabalat Szabat z Rabin Tanyą Segal 
Kabbalat Shabbat with Rabbi Tanya Segal

 

4 listopada 2016 (piątek) g. 19.00 | November 4th (Friday) 7.00 p.m.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: office@beitkrakow.pl
Please contact us for details at contact@beitkrakow.org

Shacharit i Studiowanie Parszy z Rabin Tanyą Segal 
Shacharit and Torah Study with Rabbi Tanya Segal

 

5 listopada 2016 (sobota) g. 10.30 | November 5th (Saturday) 10.30 a.m.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: office@beitkrakow.pl
Please contact us for details at contact@beitkrakow.org

Wstęp do Judaizmu z Rabin Tanyą Segal 
Introduction to Judaism with Rabbi Tanya Segal

 

9 listopada 2016 (środa) g. 19.00 | November 9th (Saturday) 19.00 a.m.
Spotkanie w ramach trwajacego kursu konwersji.
kontakt: office@beitkrakow.pl lub kontakt@beitkrakow.org

Podobne Wpisy | Related posts