Zapraszamy na Szabat z Beit Kraków i The Envision Symposium | Join us for shabbat with Beit Kraków and The Envision Symposium

UWAGA zmiana w programie: wykład  dr Hildy Bronstein – Why Ask Me?  przyniesiony na jutro (Sobota)  na g. 16.00 i później odbędą się kolejne wykłady. 

NOTE program change: the lecture dr Hilda Bronstein – Why Ask Me? will take place tomoroow at 4.00 p.m. at Galicja Jewish Museum (Dajwór Street 18) followed by other lectures.

 

Szabat Szalom!header_newsletter
[english below]

W piątek przyjedzie do Krakowa Envision Symposium – 7-dniowe sympozjium organizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstałe w wyniku współpracy Beit Kraków z organizacją The Together Plan z Londynu. Podczas 7-dniowej wizyty studyjnej przedstawiciele żydowskich środowisk reformowanych z Wielkiej Brytanii, Białorusi i Polski odwiedzą Białystok, Warszawę, Kraków, Tykocin i Markową. Spotkają się z lokalnymi organizacjami żydowskimi a także aktywistami społecznymi i politycznymi. Uczestnicy będą dyskutować o potencjale współpracy ponad granicami. Będą poszukiwać wspólnych wątków w historii, kulturze i tradycji, w szczególności poznając dziedzictwo aszkenazyjskich Żydów mieszkających w Polsce dziś i kiedyś, rozumiejąc, że budowanie silnych więzi może prowadzić do zapewnienia lepszej przyszłości dla całej społeczności żydowskiej w Europie.
Zapraszamy was do spędzenia z nami Szabatu oraz wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez uczestników sympozjum – wydarzenia będą odbywać się w Muzeum Galicja, Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica i Synagodze Wysokiej, szczegóły poniżej.

Zapraszamy!

 —-

Shabbat Shalom!

This Friday the Envision Symposium arrives in Kraków. The Envision Symposium is a 7 day symposiom supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs –  bringing members of the Jewish communities in London, Poland and Belarus together to explore, discuss and consider potential collaborative projects and programmes across borders. To understand each other better, to listen and be heard. Looking at history, culture and traditions, at what was and what is, and understanding that by developing common links we can plan for what will be. Envisioning a bright Jewish future to help Judaism shine again.

We hope you will join us for Shabbat and partake in lecutures given by participants – we include all information below.

Shabbat Shalom!

 

PROGRAM


Kabalat Szabat
z Beit Kraków poprowadzi Rabin Tanyą Segal | 
Kabbalat Shabbat with Beit Krakow led by Rabbi Tanya Segal

25 listopada 2016 (piątek) g. 19.15 | November 25th (Friday) 7.15 p.m.
Fundacjia Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej  (ul. Meiselsa 17)
Fundacja Judaica Center for Jewish Culture (Meiselsa Street 17)

 

Kolacja Szabatowa z goścmi – Drasz wygłosi Debra Brunner | 
Dinner and Oneg with guests & Drash by Debra Brunner  read more>>

25 listopada 2016 (piątek) g. 21.00 | November 25th (Friday) 9.00 p.m.
Klezmer Hois – liczba miejsc ograniczona, rezrwacje: kontakt@beitkrakow.org
Klezmer Hois – please make a reservation at kontakt@beitkrakow.org


Muzyczny Shacharit z Rabin Tanyą Segal i Michałem Pal’ko 
|
Musical Shacharit with Rabbi Tanya Segal and Michal Pal’ko

nabożeństwo we współczesnej muzycznej oprawie | contemporary musical arrangements for the Shacharit service 

26 listopada 2016 (sobota) g. 10.00 | November 26th (Saturday) 10.00 a.m.
Synagoga Wysoka (ul. Józefa 38) | The High Synagogue (Józefa Street 38)

“Musical Shacharit” – a musical midrash in the form of creating by Michal Pal’ko
Project Supported by | Projekt jest wspierany przez Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora

 

Wykład | Lecture
dr Hilda Bronstein – Why Ask Me?  read more>>

26 listopada 2016 (sobota) g. 16.00 | November 25th (Saturday) 16.00 p.m.
Żydowskie Muzuem Galicja (ul. Dajwór 18)
Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18)

 

Wykład | Lecture
Efim Bassin – Why is Jewish heritage important in the framework of Jewish community building for local community, national communities and the wider world Jewish community?  read more >>

26 listopada 2016 (sobota) g. 17.00 – 18.00 
November 26th (Saturday) 5.00 p.m. – 6.00 p.m.
Żydowskie Muzuem Galicja (ul. Dajwór 18)
Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18)


Tamara Vershitskaya
The remaining Jewish historical-cultural heritage of our region as a part of the multicultural heritage of Belarus; and should there a relationship between the remaining heritage and the existing Jewish communities?  read more > >

26 listopada 2016 (sobota) g. 18.00 – 19.00 
November 26th (Saturday) 6.00 p.m. – 7.00 p.m.
Żydowskie Muzuem Galicja (ul. Dajwór 18)
Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18)

 

Hawdala | Havdalah 
z Rabin Tanyą Segal | led by Rabbi Tanya Segal

26 listopada 2016 (sobota) g.19.00 
November 26th (Saturday) 7.00 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16)
Art Gallery Galeria Szalom (ul. Józefa 16)

 

Wykład | Lecture
Dr. Hilda Bronstein rozpoczynała karierę jako wokalistka z dyplomem Royal College of Music. W 2002 ukończyła doktorat z literatury brytyjskiej i została wykładowcą literatury i twórczego pisania w Buckinghamshire New University. Córka mówiących w jidysz polsko-żydowskich imigrantów, zdecydowała że połączy swoje dwie pasje i stała się nauczycielką piosenek w jidysz, ze szczególnym zainteresowaniem twórczością Mordechaja Gebirtiga. Dr. Hilda Bronstein wielokrotnie odwiedzała Polskę i Białoruś, podróżując śladami swojej rodziny, a także prezentując swój repertuar lub organizując warsztaty muzyczne.

Dr Hilda Bronstein trained as a singer at the Royal College of Music, and after a career in music and commerce, in 2002 she changed direction by completing a doctorate in the field of English Literature and becoming a part-time lecturer in English Literature and Creative Writing at Buckinghamshire New University. This daughter of Yiddish speaking Polish-Jewish immigrants, also decided to further re-invent herself by combining her lifetime interest in Yiddish language  with her musical talents, becoming  a singer and teacher of Yiddish Song with special interest in the songs of Polish/Yiddish poet and songwriter Mordecai Gebirtig and going on to perform, record  and  give concerts and song workshops in the UK and Europe. Hilda has visited Poland travelling to Warsaw, Plonsk, Lodz and Cracow, on a personal heritage trail, and, as a supporter of the charity The Together Plan, also visited Belarus on several occasions,  giving performances of Yiddish Song at the Centre for Ghetto Survivors in Minsk, and at the Yakub Kolas National Academic Theatre in Vitebsk and participating as teacher and performer at Jewish Music Festival in Polotsk.

 

Wykład | Lecture
Debra Brunner has been working with communities in Belarus for almost ten years. She is the Founder and Director of The Together Plan, a UK Charity promoting community capacity building helping to develop the capacity and skills of the members of socially and economically disadvantaged communities in the Former Soviet Union and Eastern Europe. She is a member of Finchley Reform Synagogue where she coordinates their Belarus Project, and she was a Director of the synagogue for six years. Debra is the Founder of The Polotsk Jewish Cultural Educational Foundation in Belarus and is a Fellow of the RSA.

Debra Brunner pracuje w społecznościach żydowskich na Białorusi od prawie dekady. Jest założycielem i dyrektorem Fundacji The Together Plan, brytyjskiej organizacji charytatywnej promującej rozwój, budowanie potencjału i kształcenie przywództwa w mniej uprzywilejowanych społecznościach żydowskich na terenie byłego Związku Radzieckiego. Jest członkiem jednej z największych w Londynie synagog Finchley Reform Synagogue, gdzie jest koordynatorem projektu współpracy z Białorusią. Była także jej Dyrektorem Wykonawczym przez sześć lat. Debra jest współzałożycielem Fundacji The Polotsk Jewish Cultural Educational Foundation na Białorusi. Jest także członkiem Royal Society of Arts w Wielkiej Brytanii

 

Wykład | Lecture
Efim Basin jest Dyrektorem Wykonawczym Jewish Charity Centre “Chesed-David” w Brześciu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest historia Żydów w regionie brzeskim i jest autorem kilku książek oraz artykułów na ten temat. Pracuje jako konsultant dla lokalnej społeczności żydowskiej współtworząc programy edukacyjne. Prowadzi projekty akademickie we współpracy z miejskim archiwum, tworząc platformy do dzielenia się wiedzą na temat historii lokalnej społeczności żydowskiej.

Efim Basin is the Executive Director of the “Brest Jewish Charity Centre “Chesed-David”. Author of books and articles concerning the history of the Jews in Brest in Brest region. Took part in a number of programmes and international seminars connected to the study of the Jewish history in Belarus. Project consultant for a Jewish Brest audio-book developed by the youth leaders. He works in Brest archives in order to create the database of the Jews of Brest and Brest region, including their genealogical tree. He is interested in sharing the experience in the questions of studying the local Jewish history and the development of the Jewish communities with a keen interest in developing a research programme involving members of the Jewish community, using social media and internet resources.

 

Wykład | Lecture
Tamara Vershitskaya jest założycielem i pierwszym dyrektorem Muzeum Żydowskiego Ruchu oporu w Nowogródku, poświęconej ucieczce z getta kanałami oraz oddziałowi partyzanckiemu braci Bielskich – największego żydowskiego oddziału partyzanckiego w Europie. Od 2013 tworzy projekt Sztetl Routes, szlakiem dziedzictwa żydów żydowskich po Białorusi. Autorka licznych publikacji i bogaty dorobek kulturalny.

Tamara Vershitskaya She has been the Director of the Museum of History and Regional Studies in Novogrudok since 1989, and created a permanent exhibition, ‘The Jewish Resistance Museum in 2007. The exhibition is devoted to two acts of the most successful Jewish resistance in Europe during the Nazi occupation; the tunnel escape of the ghetto prisoners, and the Bielski partisan detachment, the largest Jewish family partisan unit in Europe. Between 2013 and 2015, Tamara coordinated the Belarusian part of a cross-border project ‘Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism’. Tamara’s topics of research are on WWII and the Holocaust in the Novogroduk region, the legacy of Polish born poet from Novogroduk, Adam Mickiewicz, and the Jewish Cultural heritage in western Belarus. She has many publications, has organized conferences and translated books, and she has documentary film experience as the researcher and interpreter on ‘Do you Know Who You Are? with Natasha Kaplinski, ‘You think you know who you are’ with Lisa Kudrow and Ray Meers’s ‘Extreme Survival’ about the Bielski partisans.

 

 

 

Podobne Wpisy | Related posts