Important update from Beit Kraków (POLAND) | Ważna wiadomość nt. sytuacji prawnej w Beit Kraków

Szanowni Państwo, informujemy, że aktualny zarząd Beit Kraków, wybrany 2 lata temu na Walnym Zebraniu Członków 9.10.2016, został w tym tygodniu ujawniony (wpisany) w KRS po długiej procedurze sądowej. Osoby odwołane z zarządu tj. David T., Estera S., Karolina Ch. oraz Barry S. zostały wykreślone z wpisu.

 W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy stowarzyszenia office@beitkrakow.pl lub kontakt@beitkrakow.org lub pocztą tradycyjną.
 

Dear All, we would like to inform you that the current board of Beit Kraków, elected 2 years ago at the General Assembly Meeting on 9/10/2016, was revealed this week in the National Court Register (KRS) after a long court procedure. Names of people dismissed from the board, i.e. David T., Estera S., Karolina Ch. and Barry S. were removed from the register.

In case of any questions contact us directly at office@beitkrakow.pl or kontakt@beitkrakow.org or via traditional post.

Podobne Wpisy | Related posts