Studiowanie Midrasz Zohar (począwszy od Szabat Bereszit) | Midrash Zohar (from Shabbat Bereshit)

Drodzy Państwo, począwszy od tego tygodnia po nabożeństwie Kabalat Szabat i po kiduszu odbywać się będzie studiowanie midraszy z Zoharu do aktualnej parszy. Będą to spotkania dodatkowe względem cotygodniowego studiowania parszy, które od lat regularnie odbywa się po szacharicie w Szabat. Zajęcia prowadzone będą w języku Polskim z użyciem pojęć i terminologii hebrajskiej, od uczestników wymagana jest więć biegła znajomość tej terminologii i podstawowych zagadnień związanych z tradycyjnym studiowaniem. Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal, autorka nowatorskiej pracy na Tel-Awiwskim Uniwersytecie na temat „Midrash Haneelam” w Księdze Zoharu.

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Dear Friends, starting this week after Kabbalat Shabbat and kiddush there will be at Beit Kraków a study from Midrash Zohar to the current parsha. These will be meetings additional to the weekly study of the parsha, which has been regularly held on the Shabbat after Shacharit for a few years now. Classes will be conducted in Polish with the use of Hebrew terms and terminology, and participants are required to be familiar with this terminology and the basic topics related to the traditional study. Studying is conducted by Rabbi Tanya Segal, the author of an innovative academic thesis at Tel-Aviv University on the subject of „Midrash Haneelam” in the Book of Zohar.

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!

 

Podobne Wpisy | Related posts