ostatnie wydarzenia w obiektywie | last events through the eye of the camera

Żydowska Opawa – jednodniowe seminarium | Jewish Opava – one day seminar
Jedno z wydarzeń w ramach projektu „Galicja, Śląsk i Spisz – w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa”

Więcej na | more at: 
http://www.kehila-ostrava.cz/ze-zivota-obce/15-ze-zivota-obce/aktuality/132-zidovska-opava

 

Nadanie skwerowi pod krakowską synagogą Tempel imienia Rabina Ozjasza Thona|
Naming a square in front of the Krakow’s Tempel synagogue after reform rabbi Ozjasz Thon

Kraków, 23.09.2021 (podczas święta Sukot 5782)

Więcej na: https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/skwer-obok-synagogi-tempel-otrzymal-imie-ozjasza-thona

Simchat Tora (Ostrava – Krnov)

Jamim Noraim 5782 (wrzesień 2021)
Ostrava-Krakow-Krnov

Rosz Haszana (Ostrava-Krnov)

Więcej na: http://www.kehila-ostrava.cz/ze-zivota-obce/15-ze-zivota-obce/aktuality/130-oslavili-jsme-novy-rok-5782

Jom Kippur (Krakow)

 

Podobne Wpisy | Related posts