Pierwsza Świeca Chanukowa i Finał Projektu „Galicja, Śląsk i Spisz w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa”

Galicja Śląsk i Spisz w świetle wspólnego Żydowskiego Dziedzictwa

[English Below]

Świece Chanukowe opowiadają różne historie – o wojnie, o bohaterstwie, o walce i zwycięstwie, o cudzie przetrwania. Dookoła nas jest wiele podobnych historii, które mimo, że wydarzyły się dawno temu nadal są dla nas aktualne. Podobnie do światła Chanuki łączą one dawne dni z naszym czasem. Kilka z nich opowiemy – mową, obrazem i muzyką – na finałowym wieczorze projektu „Galicja, Śląsk i Spisz w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa”. Serdecznie zapraszamy w wieczór Chanukowy – 28 listopada 2021 (niedziela) – g.18:00 – CKŻ Meiselsa 17.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rezerwacje na office@tempel.pl lub office@beitkrakow.pl

 

PROGRAM WIECZORU:

A. Zapalenie świec Chanukowych oraz prezentacja pt. “Żydowski Kraków – centrum duchowe trzech regionów” poprowadzi rabin gminy żydowskiej w Ostrawie i żydowskiej postępowej społeczności Beit Kraków – Rabin Tanya Segal

B. Opowieść z pierwszej ręki: “Historia renowacji Synagogi w Krnovie (Czechy)” – mgr. Petr Aharon Tesař ( Beit Silesia, ŽO Ostrava )

C. “Synagoga Beit Kraków” – prezentacja akcji społecznej renowacji zabytkowej synagogi na Kazimierzu w Krakowie 

www.beitkrakow.pl/synagoga

D. Koncert teatralny “Muzyka żydowska Galicji, Śląska i Spiszu” na podstawie autorskich badań, kompozytora, badacza muzyki i wirtuoza Michała Pal’ko w wykonaniu zespołu Mojše Band 

 

REZERWACJE:

office@tempel.pl
lub office@beitkrakow.pl

ORGANIZATORZY:

Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie

www.tempel.pl

Beit Silesia

www.beitsilesia.cz

Mojše Band 

www.mojseband.sk

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU:

International Visegrad Fund

www.visegradfund.org

 


Join us Presentation Evening of the “Galicia, Silesia and Spiš in the light of the common Jewish heritage” project

www.tempel.pl/GSZ/final

PROGRAM:

A. Lighting Hanukkah candles and a presentation “Jewish Krakow – the spiritual center of three regions” – led by the rabbi of the Jewish community in Ostrava and the Jewish progressive community Beit Kraków – Rabbi Tanya Segal

B. A first-hand story: “History of the renovation of the synagogue in Krnov (Czech Republic)” – mgr. Petr Aharon Tesař (Beit Silesia, ŽO Ostrava)

C. “Beit Kraków Synagogue” – presentation of the social action of renovation of the historic synagogue in Kazimierz, Krakow

[www.beitkrakow.pl/synagoga]

D. Theater concert “Jewish Music of Galicia, Silesia and Spiš” based on a research of the composer, music researcher and virtuoso Michał Pal’ko performed by the Mojše Band

ORGANIZERS:

Center for Progressive Judaism in Krakow

www.tempel.pl

Beit Silesia

www.beitsilesia.cz

Mojše Band

www.mojseband.sk

PROJECT IMPLEMENTED WITH THE SUPPORT OF:

International Visegrad Fund

www.visegradfund.org

 

Podobne Wpisy | Related posts