Szabat w Galicji | Shabbat in Galicja

20-11-2009 (Piątek | Friday), g. 18:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja wraz z grupą EIE-NFTY, która przyjedzie do Polski w ramach projektu Israel Experience-Educational Tourism. Jest to program edukacyjny, w ramachktórego amerykańscy nastolatkowie spędzają semestr w Izraelu. Wspólne nabożeństwo odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja. Po nabożeństwie będzie okazja do rozmowy i nawiązania ciekawych znajomości. Zorganizujemy też krótką prezentację na temat naszej społeczności. |

Let’s welcome Shabbat in the unique space of the Galicia Jewish Museum with the EIE-NFTY group, coming to Poland as part of the Israel Experience-Educational Tourism. EIE is a high school in Israel under the reform teen movement in USA. The student arrives to a semester in Israel and during their studies they travel for week learning in Poland. The evening service will take place in Galicia Jewish Museum. . After the service there will be an opportunity to speak and make friends. We will also organize a short presentation about our community.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: +48 507 609 229

Podobne Wpisy | Related posts