Zapalenie pierwszej świeczki Chanukowej | 1st Chanuka candle lighting

Szabat i Pierwsza Świeczka | Shabbat and First Candle
11-12-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Chanuka wypada 25 dnia miesiąca Kislew. Dwudziestym piątym słowem w Torze jest or czyli światło. Chanuka celebruje zwycięstwo światła nad ciemnością. Z każdą kolejną świecą chanukija mocniej rozświetla mrok.

Zapraszamy na zapalenie pierwszej świeczki i Szabat w Żydowskim Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości.  |

Channukah falls on the 25th day of the month of Kislew. The 25th word of the Torah is ohr (light). Channukah celebrates the triumph of light over darkness. With each additonal candle the light of Channukah shines brighter into the night.

Light the first candle together with us and celebrate Shabbat in the Galicja Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts