Zapalenie drugiej świeczki Chanukowej | 2nd Chanuka candle lighting

Hawdala i Druga Świeczka | Havdalah and the Second Candle
12-12-2009 (Sobota | Saturday), g. 19:00, ul. Meiselsa 4

Talmud (Traktat Szabat) uczy nas, że istotą micwy rozpalania Chanukiji jest zrobienie tego w domu w rodzinnym gronie (ner 'isz ubeito’).

Po Hawdali zapalimy wspólnie drugą świeczkę w naszym domu Beitu Kraków. |

Talmud (Tractate Shabbat) teaches us that the mitzva of Channukah is to light channukiya at home and with family (ner 'ish ubeito’).

Right after Havdalah, we will light the second candle in our Beit Krakow home.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts