Zapalenie trzeciej świeczki Chanukowej | 3rd Chanuka candle lighting

Chanuka Party | Chanuka Party
13-12-2009 (Niedziela | Sunday), g. 20:00, Synagoga Wysoka, ul. Józefa 36

Wszystkich studentów zapraszamy na Chanuka Party organizowane przez Sekcję Judaizmu Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki UJ. Specjalnym gościem wieczoru będzie Rabin Tanya Segal. |

We encourage all students to come to the Student Chanuka Party organized by Department of Jewish Studies of the Jagiellonian University. The special guest of the evening will be Rabbi Tanya Segal.

Więcej informacji: | More information at:  sekcjajudaizmu@gmail.com

Podobne Wpisy | Related posts