Hawdala / Dobry Początek Tygodnia | Havdalah / The Good Week Program

05-06-2010 (Sobota | Saturday),  g. 20:00, ul. Meiselsa 4

W tym tygodniu w ramach programu Hawdalowe Wieczory Filmowe, weźmiemy udział w Krakowskim Festiwalu Filmowym (więcej informacji o programie festiwalu poniżej). Po filmie zapraszamy na dyskusję oraz ceremonię Hawdali. |

This week, as part of the Havdalah Movie Nights, we will participate in the Krakow Film Festival (more information about the festival program below), followed by discussion and a ceremony of Havdalah.

Szczegółowe informacje pod numerem: | Detailed information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts