Nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | Upcoming events at Beit Krakow

W ubiegłym tygodniu przywitaliśmy Nowy Rok Drzew, Sederem Tu B’Shevat, którego tradycja wywodzi się z tęsknoty za Izraelem. Seder Tu B’Shvat jest także głęboko zakorzeniony w Kabale, bowiem ma w sobie coś niezwykłego! To „coś”, co wypełnia nas, opromienia, sprawia, że w naszej duszy pojawia się jakby blask, światło nowo zasadzonego Drzewa, które powoli zapuszcza w nas swoje mocne korzenie. I tak po interesującym, talmudycznym wprowadzeniu nas przez Dinę w świat ekologii, przenieśliśmy się na głębokie wody cudownych modlitw, pieśni, nigunów, którymi uraczyli nas Rabin Tanya, Michal, Baruch, Eli i Kfir.

I tak jak wiele pokoleń przed nami tworzyło swój symboliczny wymiar święta i własny sposób celebrowania, tak i my odkryliśmy je na nowo. Melodie dzisiejszego Izraela i prastarej tradycji rozbrzmiewające wspólnie w historycznej polskiej synagodze w teraźniejszym Krakowie, stworzyły niezwykłą nić łączącą losy wielu pokoleń z żydowską teraźniejszością i przyszłością Krakowa.

W tym tygodniu natomiast równie serdecznie powitamy Szabat oraz nowych uczestników kolejną edycję kursu „Wstęp do Judaizmu”. Spotkajmy się wszyscy na nadchodzącym Kabalat Szabat w Muzeum Galicja oraz na Kidduszu.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Last week we welcomed the New Year of Trees, with a Tu B’Shevat Seder, which stems from the longing for Israel. The Tu B’Shevat Seder is also deeply rooted in the Kabbalah, and holds within it something extraordinary! This „something” fills us, radiates, makes our souls glow with the light of a newly planted Tree, which slowly puts its roots down in us. And so after and interesting, talmudic introduction to Kabbalah in Judaism presented by Dina, we dived into the deep waters of wonderful prayers. songs and nigunim shared by Rabbi Tanya, Misha, Baruch, Eli and Kfir.

And just as many generations before us created their own symbolic dimension of the holiday and its own unique way of celebrating it, we also rediscovered its meaning anew. When the melodies of contemporary Israel and ancient tradition sounded together in an ancient historic Polish synagogue in today’s Krakow, an extraordinary thread was created, weaving together the fates of many generations with the presence and future of the Jews of Krakow. 
This week, equally cordially, we will welcome Shabbat and the participants of the new „Introduction to Judaism” edition. We hope to all come together for the service and Kiddush in the Jewish Galicia Museum.

najbliższe wydarzenia | upcoming events

wstęp do Judaizmu – nowa grupa | 
introduction to Judaism – new group
22 stycznia 2014 (środa) g. 18.30 | January 22nd (Wednesday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
wstęp do Judaizmu – trwający kurs | 
introduction to Judaism – ongoing edition
23 stycznia 2014 (czwartek) g. 18.30 | January 22nd (Thursday) 6.30 p.m.
ul. Meiselsa 4 | Meiselsa St. 4
szabat w Galicji | shabbat in Galicia
24 stycznia 2014 (piątek) g. 19.00 | January 24th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
szacharit | shacharit
25 stycznia 2014 (sobota) g. 10.30 | January 25th (Saturday) 10.30 p.m.
będzie ogłoszone | will be announced

 

Podobne Wpisy | Related posts