Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

23-07-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

W tym tygodniu obchodzimy Szabat Nachamu, pierwszy z siedmiu Szabatów pocieszenia następujących po Tisza B’Aw. Dołączy do nas Rochelle Rickoff z rodziną, uczestniczka tegorocznego seminarium Nachum Goldman Fellowship.

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. |

This week we celebrate Shabbat Nachamu, the first of seven Shabbatot of consolation following Tisha B’Av. We will be joined by Rochelle Rickoff with family, participant of this year’s Nachum Goldman Fellowship .

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.

Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts