Tisza B’Aw | Tisha B’Av

19-07-2010 (Poniedziałek | Monday), g. 19.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Zapraszamy na obchody święta Tisza B’Aw (dziewiątego dnia Aw), podczas których będziemy wspólnie czytać Megilat Eicha (Księgę Lamentacji), oraz lekcję poświęconą Megili w kontekście wybranych fragmentów midraszu Eicha z księgi Zoharu. Tym samym rozpoczniemy również post upamiętniający tragiczne wydarzenia w historii żydowskiej mające miejsce właśnie w tym dniu.

Wystawa „Śladami pamięci” zainstalowana w Żydowskim Muzeum Galicja, która jest dla nas stałym i aktualnym punktem odniesienia podczas nabożeństw i tym razem będzie dla nas źródłem do rozważań na temat współczesnego znaczenia tej rocznicy.

We will observe Tisha B’Av with reading of Megilat Eicha (the Book of Lamentations) followed by a lesson dedicated to the Megilah in the light of the fragments of the Eicha midrash from the Book of Zohar. We will thus commence a day of fast, commemorating the tragic events in the Jewish history that took place on this day.

The „Traces of Memory” exhibit of the Galicia Jewish Musuem, which continues to be our point of reference during the services, will yet again serve as source of discussion about the contemporary meaning of this anniversary.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts