Seder Tu B’Szwat | Seder Tu B’Shvat

19-01-2011 (Środa | Wednesday),  g. 19:30, ul. Dajwór 18, Kawiarnia
 

Zapraszamy na specjalny Seder z okazji Tu B’Shvat, ucztę z izraelskich owoców i 4 kielichy wina. Będziemy wspólnie obchodzić Nowy Rok Drzew, śpiewać wyjątkowo piękne tubiszwatowe pieśni, oraz poznawać mistyczny wymiar poszczególnych elementów Sederu. Join us for a special Tu B’Shvat Seder, feast of Israeli fruits and 4 cups of wine. We will celebrate together the New Year of Trees, sing the uniquely beautiful holiday songs and learn about the mistical dimention of various elements of the Seder.   

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts