Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

28-01-2011 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości.

W tym tygodniu nabożeństwo poprowadzą członkowie naszej społeczności. Wszystkich chętnych do włączenia się w organizację wieczoru Szabatowego prosimy o kontakt z Krzysztofem pod numerem +48 505 083 360. Wszystkich pozostałych prosimy natomiast o wsparcie grupy inicjatywnej swoją obecnością.

W tym tygodniu będziemy gościć na Szabacie grupę polskich nauczycieli oraz uczniów Solomon Schechter School of Westchester pod opieką Rabina Harry Pella.

Let’s welcome Shabbat in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

This week the service will be lead by members of our community. All those who would like to take part in organizing the service please contact Krzysztof at: 505 083 360, the rest of you please support the organizers with your presence.

This week our special guests will be a group of Polish teachers and stuents of  Solomon Schechter School of Westchester together with Rabbi Harry Pell.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts